Pronom ho

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,16 KB

 

Subordinades Substantives:

- amb nexe: que (conj.) -> completives

-sense nexe -> d'infinitiu

-amb nexe:

*si (conj.) -> interrogatives totals

*qui (Subjecte), què, quin -> pronoms interrogatius.

*quan (CCT), com, on -> adverbis interrogatius.

Quan i Qui tenen doble branca, la de Relacionant i Subj/CCT.

EL COMPLEMENT DIRECTE:

1. Quan és un SN definit (el,la,els,les / aquest...) se substitueix per EL, LA , ELS, LES: La Núria compra aquest vestit (pronom: el): La Núria el compra.
2. Quan és un SN indefinit (indeterminants, sense determinants, quantitatius, numerals, etc.) se substitueix per EN: La Núria compra un vestit (pronom: en): La Núria en compra (un). És millor repetir el determinant al final.
3. Quan escrivim "això", "allò" o és una oració se substitueix per HO: La Núria compra això (pronom: ho): La Núria ho compra.

EL COMPLEMENT INDIRECTE:
1. Quan és singular per LI: La Núria compra aquest vestit a la seva germana: (pronom: li) La Núria li compra aquest vestit.
2. Quan és plural per ELS (darrere del verb -LOS): La Núria compra aquests vestits a les seves germanes (pronom: els): La Núria els compra aquests vestits. (ENCARA QUE SIGUI FEMENÍ! SEMPRE ÉS ELS I NO LES)

EL COMPLEMENT ATRIBUT:
1. Quan és un SN definit se substitueix per EL, LA ELS, LES: La Núria és la meva veïna (pronom: la): La Núria (la+és) l'és ; Els gossos són els millors amics dels homes (pronom: els): Els gossos els són.
2. En la resta de casos se substitueix per HO: La Núria és veïna meva (pronom: ho): La Núria ho és; Els gossos són bons amics nostres (pronom: ho): Els gossos ho són.

EL COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL I EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL:
1. Se substitueixen per HI sempre que es puguin substituir (alguns CC no permeten la substitució): Parla en euskara (pronom: hi): Hi parla; Vindrà demà (pronom: hi): Hi vindrà.
2. Se substitueixen per EN quan porten la preposició de. En el cas del complement circumstancials només passa amb els Circumstancials de lloc amb la preposició de: Arriba de França (pronom: en): N'arriba.

Entradas relacionadas: