Pronom feble

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,51 KB

 
Pronom : categoria gramatical que inclou les paraules que no tenen un significat propi.
Pronom personal feble: pronom que es refereix a persones , coses, qualitats o circumstancies segons el tipus de sintagme que substitueixen. / - me , te'l / m'el mel'ha..
Atoms o febles:1a CD,CI : em,-me / ens, - nos[ 2a CD,CI : et ,-te us,-vos [3a CD,CI (reflexiu ) es ,-se. CD atribut : el ,-lo/ la,-la els ,-los/les,-les. (neutre) ho , -ho .( CI : li , -li/ els,-los.||CD,CRV CC Cpred CN subjecte: en , n' , 'n , -ne .
CRV CC Cpred : hi , -hi.
_Substitueixen
CI en singular: li , -li (combinat amb altres pronoms ): hi , -hi
CI en plural (aells , a elles ) els - los ('ls)
Substitueixen : CRVoCC introduiots per la preposició de: en (n') -ne ('n)
CRV o CC introduits per una preposició diferent ( a , en , amb, per..) : hi - hi
substitueixen :Atribut (amb els verbs , ser , estar o semblar) ho -ho
atrribut de caracter intensiu : en (n') - ne(n')
Substitueixen: Predicatiu : hi -hi
Predicatiu dels verbs fer-se i dir-se : en (n') - ne('n)
Quan li (CI) es combina amb el/la / els / les (CD) se sol canviar per la forma hi , i es culoca al darrere.
Quan escrivim , cal no comfondre el pronom li amb la combinació L'hi.
Li: es un pronom i per tant representa un sol complemntt , L'hi son dos complements i per tant representen dos complemnents.
Recorda que si el CI es plural ( aells / a elles/ a vostès), el pronom serà els ( els dono les gracies) Aquestr pronom es pot combinar amb un CD sense que es produeixi cap canvi. :
Dema els el deixaré jo , abui deixa'ls-el tu , demanar-los-els. Ven-me'l apren-te-la me l'emporto se'n queixen us les guardaré agafal's-el prendre'ns - els poseu-n'hi ens n'adonem

Entradas relacionadas: