Pronom feble

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,88 KB

 
CD:Mai porta preposició.Acompanya als verbs transitius.
Completa la informació del verb.
Pronominalitzar:canviar-lo per un pronom feble.
CI:porta preposició.Es qui rep el benefici de l'acció.
Pronominalitzar:canviarlo per un pronom feble.
PFCD:Determinat:article definit, possessiu o demostratiu.
Indeterminat:res,numeral,indefinit.
Neutre:aixo/allo,que+oració.


Folklore:conjunt de tradicions,costums,llegendes,
dites populars d'un poble.Tradicions musicals,
artístiques i culturals en general.
Rondalla:narració breu,fantastica,llegendari,o amb
elements reals,destinada a entreteniment dels infants.
No vers.Prosa.Narrada.Mai canvi tema o argument.
No presisa el lloc ni la data.Tampoc determina pers.
maravelloses,de besties,humanes.
LLegenda: narració de tradició oral.Aparença historica.
Sembla real. Més elements imaginatius. Heroi personatge
principal que va fer grans gestes.

CD
:Mai porta preposició.Acompanya als verbs transitius.
Completa la informació del verb.
Pronominalitzar:canviar-lo per un pronom feble.
CI:porta preposició.Es qui rep el benefici de l'acció.
Pronominalitzar:canviarlo per un pronom feble.
PFCD:Determinat:article definit, possessiu o demostratiu.
Indeterminat:res,numeral,indefinit.
Neutre:aixo/allo,que+oració.

Entradas relacionadas: