Pronominalització dels complements

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,5 KB

 

NARRACIO BIOGRAFICA I AUTOBIOGRAFICA

Una biografia: es un text que una persona explica la vida d'un altra.

Autobiografia : es la narracio de la nostra propia vida.

Diari personal : es una narracio dels fets que viu una persona i dels pensaments i sentiments que te, explicats per ella mateixa dia a dia.

Les memories literaries : son una altra clase de narracio autobiografica en que les vivencies personals de l'autor es barregen amb els fets historics dels quals ha estat testimoni.

L'ATRIBUT

Latribut : acompanya els verbs copulatius ( ser estar semblar i existir ) i serveix per atribuir alguna qualitat al subjecte que concorda genere i nombre.

Representat per :

- SAdj

- SPrep

- SN

-  oracio

informacio gramatical de diversos tipus :

- de temps

- de persona

- de nombre

PRONOMINALITZACIO

El pronom substitueix a l'atribut  amb el la els les.

USOS DELS VERBS SER I ESTAR

       SER :

  1.        qualitats de les persones
  2.        qualitats d'un esser inanimat
  3.        indecar presencia en un lloc

       ESTAR :

  1.        qualitats de les persones que son transitories.(temporal)
  2.        si la localitzacio en l'espai expressa una durada de temps
  3.        per indicar la localitzacio en el sentit de "residir" "viure" "fer estada"

US DEL VERB SER EN LES ORACIONS PASSIVES

ser + participi + per + complement agent

Entradas relacionadas: