Pronoms determinatius

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,26 KB

 


segons ambit temàtic: (científic: física, química, biologia, geologia, medicina...) humanístic: (linguísitca, història, literatura, filosofia...) tècnic: (Enginyeria, informàtica, arquitectura...) segons el canal de transmissió: escrits i orals. Segons el destinetari: especialitzats i divulgatius. EXPRESSAR: X/V. Presencia algú: X està en Joan? No, no està. V: Que hi ha en Joan? No, no hi és. Una cosa: X: Nhi ha cotxes V: hi ha cotxes. Cosa sense dirla: X sí, ni ha. Hi ha molts. V: sí, nhi ha. Nhi ha molts. Obligació: X: hi ha que… nhi ha que… es tenen… V: shan de… Cal… ENUMERACIONS: hi ha pera, mandarina, taronja. Hi ha pera, mandarina i taronja. Sap tocar la guitarra, i la pandereta. Sap tocar: la guitarra i la pandereta. PRONOMS: els pronoms són paraules, variables o invariables, que es refereixen a persones, animals, coses concretes, abstractes… punt de vista MORFOLÒGIC: variables/invariables. TU invariable, Té variable. SINTÀCTIC: per estalviar repetir coses: -agafa les olleres i dóname-les/ agafa les olleres i donam les olleres. SEMÀNTIC: SUBSTITUIR: - va entrar la neus i la vam entretenir. B: devant L,R. Paraules que en femení sescriu an P, llop, lloba. Darrere de m. V: darrere de N, femení sescriu U: suau, suavitat… Terminacions: -ava, -avés...  NARRATIVA TRADICIONAL: a més dels contes populars o rondalles també formen part daquesta narrativa. -faules, -llegendes. Narrativa culta: -novela, -conte, -narració.
Entradas relacionadas: