Pronoms Febles 1

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,46 KB

 

Atribut: HO(Sintagma Adjetival, Preposicional, Nominal)

Suplement: EN(De) | HI(Altre preposicio)

Predicatiu: HI

CD: El, els, la, les(El CD es determinat per un article definit, un demostratiu, un possesiu o un nom propi) Em, ens, et, us,es(El CD fa referencia a la 1ª persona o 2ª amb valor reflexiu o reciproc) En(Quan el CD es indeterminat) Ho(Quan el CD es un pronom neutre o una oracio subordinada)

CI: Em,ens,et,us,es(Quan el CI fa referencia a la 1ª persona i a la 2ª, i al reflexiu) Li,els(Quan el CI fa referencia a la 3ª persona del singular /Plural, Masculi/Femeni)

CC: En(Procedencia) Hi(LLoc, companya, direccio, sin de al principi. Manera, amb de al principi)

Entradas relacionadas: