El pronoms febles

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,08 KB

 

El Noucentisme:  es caracteritza per la col·laboració entre intel·lectuals i polítics amb la voluntat de construir una Catalunya culta i europea.

La Mancomunitat va ser una institució de govern que va fer una obra molt important de modernització de Catalunya en el camp de les obres públiques, l'ensenyament i la cultura. Estava presidida per Enric Prat de la Riba, que va impulsar l'Institut d'Estudis Catalans.

-El programa noucentista: Pretenia modernitzar Catalunya i formar una llengua literària. Va crear una xarxa docent d'escoles superiors, va normativitzar la llengua i va fundar infraestructures culturals.

-Eugeni d'Ors: Va ser l'ideòleg del Noucentisme. Entre les seves obres cal destacar les glosses, articles que tracten termes diversos i que van ser aplegats en volums monotemàtics: La ben plantada, Gualba, la de mil veus (1915)... Hi expressa l'ideari noucentista, basat en el classicisme, el mediterranisme, el civilisme, l'imperialisme i l'arbitrarisme.

-Josep Carner:  Fpou un home de gran cultura i polifacètic. Va néixer el 1884 a Barcelona i va morir a Brussel·les el 1970. Entre els seus llibres destaquen Els fruits saborosos, Auques i ventalls, El cor quiet..., i en prosa la narració breu L'idil·li dels nyanyos. En la seva poesia tracta temes diversos i hi utilitza una llengua molt treballada.

El complement predicatiu:  completa, alhora, el significat del verb i el dl subjecte o el complement directe: La María s'ha posat contenta, Porta els pantalons bruts...

Es pot substituir pels pronoms hi (és el cas més habitual: la María s'hi ha posat) o es alguns casos: Ella es diu Cristina: Ella se'n diu).

El complement de règim: el trobem acompanyat un seguit de verbs que regeixen sempre la mateixa preposició: En Pau es dedica a la venda d'antiguitats... Es pot substituir pels pronoms hi (si va encapçalat per les preposicions a, amb o en) o en (si va encapçalat per la preposició de).

Els complements circumstancials: són els que modifiquen el significat del verb indicant-ne les circumstàncies de lloc, temps, instrument, manera, companyia... Els pronoms febles que els substitueixen són hi (si van encapçalats per qualsevol preposició que no sigui de o bé si no n'hi ha cap) i en (si van encapçalats per de).

Entradas relacionadas: