Pronoms febles València

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,47 KB

 

antonímia- paraula oposada a una altra.(contraria)

tipus- complementaris- No hi ha intermitjos. O es una cosa o es laltra (home o dona)

antonims- tenen graus intermitjos. (gelat/fred/tevi/calent)

inversos- una paraula implica a unaltra (compra/ vendre)

paraules construides amb prefixes(subnormal, anormal)

Pronoms febles- paraules que sustitueixen un nom o un sintagma nominal. Son febles perque son atons.

formes- reforçada- davant del verb(sense apostrofes)  Em dic

elidida- davant del verb amb apostrof. M'agrada

reduïda- darrera del verb acabat en e/i/o  Digué'm / llava't

plena- darrera del verb acabat en consonant (dis-me)

s sonora- s- entre vocals

z- pricipi de paraula / darrere de consonant

s sorda- s- a principi de paraula / entre vocal y consonant / a final de paraula

ss- entre vocals

c- davant e/i

ç- davant a/o/u / i a final de paraula

 Pronoms forma reforçadaforma  elidida forma reduida forma plena 

personals

singularplural  singularplural singular plural singular plural 
1ª personaem ens m'ens 'm 'ns -me -nos 
2ª personaet us t'us't -us -te -vos 
3ª personali/hi
el
la
els
els
les
 li/hi
l'
l'
els
els
les
-li/-hi
'l
-la 
'ls
'ls
-les 
-li/-hi
-lo
la 
-los
-los
-les 
 indefiniten      ----n'     --- 'n     ----ne   ---
 neutreho      ----ho     ----ho      ----ho    ---
 pronoms adverbialshi      ----hi      ----hi     ----hi   ---

Entradas relacionadas: