Pronoms i regles de coherencia

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,34 KB

 

CRV-de+SN-en/a,en,amb,per+SN-hi/ ATR- si atr V ser= SN-el,la,els,les/ vcop-ho/altres-hi/ CPred-Sadj-hi/ CC-lloc(prep de)-en/altres-hi/ CN-en

Progressio: l text avançar aportant info nova/repeticio:repetir infos importants x seguir text be/no-contradiccio:text avançar amb logica/relaccio:l k es diu ha de tenir relacio am el mon present.

Entradas relacionadas: