Pronoms personals atons

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,75 KB

 
article d'opinió; articles que analitzen i valoren l'actualitat. Hi ha diversos generes; columnes, critiques, acudit, cartes.. Sempre van signats per l'autor aixi, tambè donen prestigi al mitja de comunicació. La columna es una variant de l'article d'opinió. Normalment te un lloc fix en el mitja de comunicació i es por publicar, cada dia, cada setmana, cada mes.. Els pronoms personals atons van sempre davant o darrere del verb. Van darrere del verb quan esta en imperatiu, gerundi o infinitiu. Segons la posició que ocupin respecte al verb: reforçada; davant del verb que comença amb consonant (em mira) elidida davan del verb que comença amb vocal (m'ha mirat) plena darrere del verb que acaba amb consonant ( va mirar-me) reduida; darrere del verb que acaba amb vocal (mira'm) . Lexicalització conjunt de mots que s'han convertit en una unitat lexica. Una locució es una expressió variable d'us corrent en la llengua, te un valor sintactic i semantic d'una sola paraula. Les frases fetes son expresions invariables, solen tenir rima

Entradas relacionadas: