Propietats del múscul

Clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 18,53 KB

1.La fisiologia de l’exercici és l’estudi de Les:

a.Modificacions de les estructures i funcions Corporals.

b.Respostes i adaptacions fisiològiques quan S’exposen a l’estrès agut de l’activitat física.

c.Respostes i adaptacions fisiològiques quan S’exposen a l’estrès crònic de l’activitat física.

d.Totes són certes.

2.Respecte a la síndrome d’adaptació a l’exercici Físic, quina resposta és falsa:

a.És resultat de l’estrès imposat a l’organisme.

b.S’aconsegueix la forma esportiva o millora de La capacitat funcional.

c.Pot produir-se una sobrecarrega, segons sigui La magnitud de la carga aplicada.

d.La sobrecàrrega es produeix quan la magnitud de la Càrrega està per sota de la capacitat de l’organisme a adaptar-se.

3.Respecte al segon Alè, quina afirmació és falsa:

a.És conseqüència de L’estat de punt mort.

b.Es produeix entre la Fase d’entrada i d’estabilització.

c.Predominen els processos Aeròbics.

d.És un fenomen de Supercompensació.

4.L’excés de Consum d’oxigen després de l’exercici és coneix com a:

a.Deute d’O2.

b.Dèficit d’O2.

c.VO2 màx.

d.Totes són certes.

5.L’excés de Consum d’oxigen després de l’exercici és produeix per:

a.Reposar les reserves d’ATP i CP.

b.Metabolitzar els productes resultants del Catabolisme.

c.Reposar l’O2.

d.Totes són certes.

6.En el ciclisme, Durant la pretemporada quan es fan llargs entrenaments de molts km i a un ritme D’intensitat baix, el principal substrat energètic utilitzat és:

a.Lípids.

b.Hidrats de carboni.

c.Proteines.

d.Vitamines.

7.Respecte al Miocardi, quina resposta és falsa:

    1. Musculatura estriada.
    2. Musculatura llisa.
    3. Control involuntari.
    4. Regulació neuroendocrina.

8.Respecte al Múscul, quina afirmació és FALSA:

a.Representa el 40-50% del pes corporal en L’home.

b.Representa 30-35% del pes corporal en la dona.

c.En repòs consumeix el 20-25% de l’energia metabolitzada Al dia.

d.Tenen la capacitat de transformar l’energia Mecànica en química.

9.L’energia Mecànica comunicada al múscul pot expressar-se en forma de:

a.Moviment.

b.Força.

c.Pressió.

d.Totes són certes.

10.Músculs esquelètics s’utilitzen per la:

a.Bombejar la sang.

b.Locomoció i el manteniment de la postura.

c.Regular els moviments peristàltics.

d.Totes són certes.

11.Musculatura llisa s’utilitza per:

a.Bombejar la sang.

b.Locomoció i el manteniment de la postura.

c.Regular els moviments peristàltics.

d.Totes són certes.

12.Respecte els músculs esquelètics, quina Afirmació és falsa:

a.Reflexes medul·lars.

b.Locomoció.

c.Manteniment de la postura.

d.Regular els moviments peristàltics.

13.L’activitat contràctil es realitza per:

a.Múscul cardíac.

b.Múscul llis.

c.Múscul esquelètic.

d.Totes són certes.

14.Quin dels següents músculs és estriat i està Sota control involuntari.

a.Múscul esquelètic.

b.Múscul cardíac.

c.Múscul visceral.

d.Totes són certes.

15.Quin dels següents músculs forma les parets Dels vasos.

a.Múscul esquelètic.

b.Múscul cardíac.

c.Múscul visceral.

d.Totes són certes.

16.El sistema muscular esquelètic està integrat Per:

a.Component muscular contràctil.

b.Component connectiu.

c.Vasos i nervis.

d.Totes són certes.

17.El component muscular contràctil és:

a.Responsable de generar moviments.

b.Està format per les fibres musculars.

c.El seu escurçament genera tensió.

d.Totes són certes.

18.La membrana de la fibra muscular està en Contacte amb:

a.Epimisi.

b.Perimisi.

c.Endomisi.

d.Totes són certes.

19.El perimisi està en contacte amb:

a.La fibra muscular.

b.Fascicles musculars.

c.Miofilaments

d.Envolta el múscul.

20.El ectomisi està en contacte amb:

a.La fibra muscular.

b.Fascicles musculars.

c.Miofilaments

d.El múscul

21.Les funcions de les formacions connectives són:

a.Efecte de transmissió.

b.Evitar la desorganització durant les traccions.

c.Lliscament recíproc de fibres entre si.

d.Totes són certes.

22.Els òrgans tendinosos de Golgi en informen

a.Del grau de tensió.

b.Del grau d’elongació.

c.Totes són certes.

d.Totes són falses.

23.Els fusos neuromusculars ens informen.

a.Del grau de tensió.

b.Del grau d’elongació.

c.Totes són certes.

d.Totes són falses.

24.Per què tingui lloc la contracció muscular es Necessari un increment en la concentració en el LIC de:

a.Sodi.

b.Potassi.

c.Calci.

d.Totes són certes.

25. La Producció de lactat per part de la musculatura esquelètica és deguda al Metabolisme:

a.Aeròbic.

b.Anaeròbic.

c.Fosforilació oxidativa.

d.Totes són certes.

26.Les formacions connectives del múscul tenen la Funció.

a.Generar la tensió muscular.

b.Transmissió de la força generada per l’element contràctil.

c.Estan formades per actina i miosina.

d.Totes són certes.

27.Les proteïnes necessàries per a la contracció muscular Són:

a.Actina.

b.Actina, miosina.

c.Actina, miosina, troponina.

d.Actina, miosina, troponina i tropomiosina.

28.Per la contracció muscular és necessària la Presència de:

a.ATP.

b.Mg2+.

c.Ca2+.

d.Totes són certes.

29.Respecte a la contracció muscular, quina molècula No hi participa:

a.ADP.

b.Mg2+.

c.Ca2+.

d.Totes són certes.

30.Per la contracció muscular és necessària la Presència de:

a.ATP.

b.Actina i miosina

c.Ca2+.

d.Totes són certes.

Entradas relacionadas: