Les propietats del text

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,91 KB

 
Literari:àmbit literari,Estendard:àmbit periodístic,publicitari,EMISSOR:moment històric,lloc geogràfic,nivell Cultural/Varietat diacrònica,diatòpica,diastràtica/ llengua Segle XIII XXI la Dels joves la dels grans,varietat occidental i oriental,llengua del carrer,de classes Socials o socioprofessionals.Àmbits d’us:Acadèmic:el text transmet informació En centres educatius,Literari:el text es producte de creativitat,amb llenguatge Literari,i figures retòriques,busca la estètica,Administratiu:el text regula la Actuació dels ciutadans la seua relació amb institucions,Periodístic:noticies d’actualitat I opinions d’interès general,Publicitari:el text pretén convèncer de que un producte Es bo.Privat:interacciones interpersonals,els missatges no tenen interès públic,sinó privat./Missatge: sa que s’ha pres foc una discoteca?,S’ha produït un incendi,Camp:general,Mode:oral Dialogat o monologat,Intenció comunicativa:informar,To:formal o informal,Àmbit D’us:privat o periodístic.Propietats textuals:Adequació pragmàtica:es la propietat Textual que fa que el text s’adapte a la situació comunicativa,Coherència semàntica:selecció I organització de la informació,Cohesió sintàctica:es la propietat que lliga Les diferents parts del text,Registre:Formal:es propi dels àmbits d’us acadèmic,administratiu,i Literari,te un tractament  Especialitzat  a traves  d’un canal escrit monologa que no manté una relació Pròxima.Informal:te un àmbit dus familiar o privat i un canal oral amb una relació Interpersonal.Estandard:te una varietat supradialectal,un àmbit periodístic,i Es fa servir per a un públic heterogeni. 

Entradas relacionadas: