Les propietats del text

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,69 KB

 
J.M.ADAM: Adam ha variat el seu plantejament inicial, i ha evolucionat del concepte de tipus de text al de prototipus seqüencial. El resultat és una de les propostes tipològiques mes interessants del moment. Parteix de werlich i reformula la seua tipologia. Tot i mantenir els mateixos noms per a cada tipus, ja no destaca el focus contextual sinó la funció comunicativa dl text. Tipus de text: conversacional(qüestionar,prometre), descriptiu/narratiu(informar sobre estats), directiu o instruccions(dirigir, ordenar), predictiu, explicatiu, argumentatiu, retòric(jugar amb el llenguatge per crear bellesa o per aconseguir determinats efectes. Aquestes funcions comunicatives dominants son la base d la tipologitzacio de la proposta 'Adam. Cadascun d'aquest tipus de text presenta unes especificacions: Conversacional-interacció entre dos persones q construeixen el discurs, descriptiu- oracions atributives, adjectius... narrariu- estructura temporal en 5 parts, oració predicativa i verbs d'acció, formes d'expressió temporal. directiu: es caracteritza per la seua consicio i precisió. predictiu: futut i condicional. explicatiu: estructura (IDC), exemplificació, repetició. argumentatiu: estructura explicativa amba arguments i subarg. retòric:. Aquesta tipologia presenta alguns problemes. Els tipus de text conv, pred i retoric afegits fan perdre homogeneitat al conjunt. En treballs posteriors, fa una evolució cap al concepte seqüencies prototípiques. Al 1992 una altra tipologia, l'aspecte mes imporatnt és que el pes principal en la definició del tipus es desplça de la funció comunicativa a l'organització seqüencial dels enunciats. X a adam, el coneixemtns q tenen els parlants sobre aquest prototipus es una perça clau x a explicar els processos de producció i x a entendre la naturalesa d la tectualitat.

Entradas relacionadas: