Prosa humanista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,65 KB

 
a partir del Segle XV la cultura sera el reflex d akest canvi:l actitud medieval se substituira per una actitud humanista,autentic motor del progrés.el prehumanisme:la influencia del primer humanisme va consistir en una llatinització que li va aportar:complexitat oracional amb oracions llargues i predomini de la subordinació,precisió semantica  amb freqüents cultismes i tecnicismes administratius,colocacio del verb principal al final del conjunt oracional(hiperbaton),moderat ús dels articles,que en llatí no existeixen.Aquestes característiques van contribuir a donar mes solemnitat a la prosa cancellerescai,finalment elegancia i maduresa a la prosa literaria de l epoca.Podem concloure afirmant que la influencia humanística va arribar a canviar el llenguatge i l'estil dels documents oficials.La cancelleria reial va oficialitzar la llengua del poble i va impulsar-ne l'ús en àmbits lingüístics que fins aleshores eren patrimoni del llatí.L'esperit humanista:a mtjan Segle XV es veu una visió del mon, de l home i de la cultura diferent a les que la societat en havia acostumat.L huamnisme es un corrent de pensament que aspira al progrés de la humanitat a partir dels valors més intrínsecs de la persona:la inteligènciala raó i el coneixemnt.Obres trobam les idees medievals barrejades amb actituds humanistes:el llibre de fortuna e prudencia,el sermó,l Apologia,valter e griselda.la literatura narrativa:apareixen les noves rimades i es poren diferneciar en:les de caracter comic i satíric .Hi solin apareixer ridiculitzats els nobles i els reliiosos.Estaven escrites en una llengua més moderna  amb una lleu provençialització i contruides en versos apariats alternant octosilabs i tetrasilabs.les cavalleresques de caracter fantastic,ambientades en castells,palaus i llocs exotics,amb personatges trets de la tradició artúrica.Recreaven els temps historics i daurats de la cavalleria.Estaven escrites en provençalbastant més pur i construides en versos també apariats de vuit síl·labes.la novel·la:l origen de la novela  cal situarla a mitjan Segle XV quan giovanni boccaccio va donar aquest nom a cadascuna de les narracions que formaven el seu decameró.La novela reflectia la quotidianitat,els fets eren creibles,la llengua tendia al col·loquialisme i connectava amb la realitat immediata.La novela va evolucionar en varietat temàtica,i també en les seves dimensions,i va culminar en dues grans obres de temàtica cavalleresca.Curial e güelfa i tirant lo blanc.la novela cavalleresca:es transforma durant el xv,en barrajar-se amb la mentalitat burgesa de l' epoca.Les noveles cavallerresques es caracteritzaven per la versemblança,la geografia coneguda,l ambientació en una epoca coneguda i propera,i les qualitats purament huamanes dels protagonistes.

Entradas relacionadas: