Prosa religiosa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,86 KB

 

La prosa religiosa i moralitzant.

S.XIV, la esglesia va entrar en una profunda crisi. L'obra de molts autors va ser un intent de sortir d'aquesta crisi i retornar prestigi a la malmesa figura papal. Destaquen tres fares catalans: Francesc Eiximenis (Lo Crestià,obre qe avia de tenir 13 llibres pro qe al final nomes va redactar 4 en que sexposen les idees sobre el dogma i la moral cristians) Vicent Ferrer(autor d nombrosos sermons) Anselm Turmeda,1er català que es va convertir en Islam (la disputa de l'ase: discusió osbre la superioritat de l'home o l'animal).

La prosa humanística

Bernat Metge va ser l'introductor de les idees humanistiques a Catalunya. El 1396 va ser processat i empressonat a causa de la mort en circumstàncies poc clares del rei joan I. El 1399 va ser rehabilitat pel nou rei Martí l'Humà. D'akesta experienvia va escriure Lo somni, la seva obra més valorada, qe consta de 4 llibres: el 1er mostra el seu esceptisme sobre la inmortalitat de l'ànima, el 2n és un comentari de l'actualitat del moment, el 3er es un blasme contra les done si el 4t un elogi a les dones especialment a les reines catalanes. Bernat es un autor també d'obres en vers, totes de mentalitat molt medieval, com Fortuna e Prudència.

La narrativa del s XV

Novel·la cavalleresca. CURIAL E GÜELFA. Està protagonitzada per Curial, un jove sense fortuna que gràcies a la protecció de Güelfa, una dama viuda que s'enamora, podrà accedir a l'ordre de cavalleria i demostrarli el seu amor i agraiment. Curial pasa per 2 proves de fidelitat (es relaciona amb Laquesis i Càmar)però les supera gracies a la donzella Festa i Melcior de Pando. La versemblança de la historia es que li dona un aire de modernitat. Els fets es localitzen a Itàlia, França, nord Africa al s XIII. TIRANT LO BLANC. De Joanot Martorell va ser escrita entre 1460 i 1468. Narra les aventures de Tirant a la cort d'Anglaterra, a Sicília, ala mediterrània, on es converteix en un hàbil almirall, i a la cort Constantinoble,on arriba gracies a la fama que adquireix i on desenvolupa amor amb la priincesa Carmesina. Lluita contra els turcs a l'imperi bizantí i al nord d'Àfrica. Quan torna de les campanyes bèl·liques es casa amb Carmesina i és emperador fins la seva mort. En la novel·la, hi desfila una mostra variada de personatges amb mentalitat més burgesa qe no pas medieval, qe transgredeixen les normes. aqest es un tret de la seva modernitat. Tirant lo blanc ha estat qualificada de novela total, ja qe desenvolupa tots els temes qe caracteritzen el gènere : cavalleresca (se centra en la biografia d'un cavaller i descriu els combats am detall), historica (pq podem identificar la geografia i documentar personatges), social (hi apareixen representats estrats socials: reis, nobles, servents, esclaus), eròtica (per limportancia de l'amor i el sexe) i psicològica (per la profunditat danalisi dels personatges). Tirant lo blanc es escrita en dos estils difernts i complementaria: la valenciana prosa (un estil culte, retòric i sobrecarregat qe consisteix a ampliar i ornamentar la frase catalana sobre el model de la llengua llatina) i un estil més col·loquial (reflex de la parla viva valenciana, que es percep en els dialegs breus i refranys). JAUME ROIG. 1478,autor de lespill o llibre de les dones1460. lobra escrita en 16359 versos de 4silabes,és una autentica novela en vers enque predomina la aversio a les dones i un tractament molt relaista dels espais i escenaris on passen les accions. Narra el que viu el protagonista i com han estat de dificils les seves relacions amb dones. En salva 2 de la critica general: la verge maria i la seva muller Isabel Pellisser.JOAN ROIS DE CORELLA. poeta i narrador s XV. La seva obra en prosa es diversa i de gran contrast. S'hi distingeixen 2 vessants: profà (amb obres com Tragèdia de Caldesa, Historia de Jason i Medea, historia de Leander i Hero) religiós (historia de Josef i la de santa madalena. és el màxim representant a la valencia prosa.

Entradas relacionadas: