Prosa Segle XV

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,71 KB

 

Materia de Bretanya: s'entén un corpus format per la llegenda del rei Artús, la llegenda del amors de tristany i Isolda, i altres llegendes que varen a la Bretanya francesa, al país de Gal les, a Cornualla i a Irlanda.Els llibres de cavalleria: es caracteritzen per la precensia d'elements meravellosos i inversemblants, i perque l'acció passa en terres exotiques i en una epoca intemporal.La novel la cavalleresca: no intervenen elements meravellosos, els protagonistes son forts i valents dins la mesura humana i no tenen poders sobrehumans, passa en llocs coneguts i l'epoca correspon a la del autor.Curial e Güelfa:Obra anonima, que conta de tres llibres, el fil argumental es molt complexe; narra l'amor de Curial(un jove cavaller) i la seva protectora, una dama noble anomenada Güelfa, escrita amb una prosa elegant pot ser qualificada de novel la cavalleresca, pero també de novel la sentimental, d'aventures i fons i tot de psicologia.Tirant Lo Blanc:  obra de Joanot Martorell, editada a València, la novel la narra l'historia d'un gentilhome que és adoctrinat en la cavalleria per un ermità, Tirant s'enamora de la filla de l'emperador de Constantinoble; Carmesína.Presenta la crisis i la desaparició de l'ideal cavalleresc, la clase social que retrata es la burgesia i la llengua dels dialegs es la que es parlava a València del segle XV.S'ha de destacar la escenes amoroses en que l'autor explica la passió dels enamorats.

Decadencia de la llengua catalana: és el període que compren el segles XVI, XVII iXVIII CAUSES: la Unió de Castella i la Corona D'Aragó, gracies al descobriment d'América Castella es va convertir en una gran potencia.El Segle XVII, els pocs autor que escriuen en catalá imiten als grans autors castellans com Garcilaso.Als segles XVI i XVII va ser una epoca de crisi per València, hi va haver les guerres de les Germanies.Les Balears varen quedar fora de la ruta comercial amb América.Per que fa la cultura, no hi va haver cap autor català que destacàs a causa de la manca de prestigi del catalá com a llengua literaria.El Renaixement: va ser un moviment que culmina al moviment humastic, va reprensentar un cambi de mentalitat en tots el ambits de vida, i va haver una renovació poetica procedent d'Itàlia, el Sonet i L'assaig.

Entradas relacionadas: