Prova romanticisme i renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,17 KB

 
Romanticisme i renaixença:(fr)roman(novela).Parteix d'un sentiment q es desvordat. Neix a ALE , no li agrada el temps on viu u necesita fugit, període cultural: RENAIXENÇA q te moviments artístics com:-romanticisme,-Realisme,-Naturalisme.Moviment que es va estendre x tot Europa a finals dl s.18 i principis del 19. El 1833 es considera el punt d'arrancada de la renaixença, amb publicació de l'oda La Patria de aribau i a la revista El vapor.Culmina amb la restauració dels Jocs Florals.El terme designa:a)El període compres entre decadencia i Modernisme.B) moviment cultural i conscienciació nacionalista.Entre els punts principals destacaven:*reconstruir historia de l'Edat Mitjana*descobrir i divulgar els classics medievals*recollir per escrit la literatura de tradició oral*codificar i depurar la llengua literaria q es recupera*crear literatura en tots els generes, premsai editorials*potenciar les institucions ja existens.Al voltant del romanticisme catala hi havia dues tendencies:*romantics liberals com Pere Mata q es van aplegar a l'entorn de revistes com ara el Vapor.Eren republicans escéptics.*El grup mes conservador s'interesava per la visió del passat medieval i en formava part Manuel Mila,Josep pons..Al final aquesta tendencia es va imposar dins el romanticisme catala.El camp estetic es van oposar a la rigidesa neoclàssica i van defensar l'originalitat i la imaginació creadora.Incorporar coneptes de lleig.Jocs Florals:quallar la idea de restaurar els Jocs de la Gaia Ciencia.Restaurar jocs florals l'1 de maig de 1859, al salo de cent amb el suport de l'ajuntament de bcn.Les bases lema ''Patria,fe i amor''que es corresponien amb els 3 premis ordinaris:Englantina,Flor Natural i Viola,tres flors elavorades amb metalls nobles.Al poeta q gúañava totes 3 en un mateix o diferents certaments, se li atorgava el títol de ''Mestre en Gai Saber''.Crear per promoure 1 mon editorial i el gust de la lectura i les noves generacions d'escriptors. I retornar a la literatura catalana el prestigi q haviaperdut els segles anteriors.*crer public asediu al fet literari.*primeres infraestructure en CAT.*prestigi a literatura escrita.*crear poetica romantica.Realisme:FRA 1830 s'estén s.19 resta d'EUR.

Entradas relacionadas: