Psicologia del nen de 8 anys

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,25 KB

 

Bohm sobre la comunicació. Comunicar i informar; Descomunicar: fragmentació i Violència simbòlica. Simobolos i diàbolos. Determinisme, mirada interior o Consciència.

Watzlawick teoria Dels sistemes (obert i tantcat), axiomes 5 i propietats 7. Antropologia filosòfica, Competició i col·laboració.

Erikson  Sobre el cicle vital; Líbido i 

ETAPES DEL DESENVOLUPAMENT

INFÀNCIA (0-1’5 anys) Etapa oral-respiratòria: Líbido: boca i respiració. Confiança, si No: crisi psicosocial-ritualisme. Numinosa. 
INFANTESA PRIMERENCA (1’5-2 anys) Etapa anal/uretral – muscular: Autonomia  (volantropia u judicativa) si no composició
EDAT DE JOC (2-6 anys) Etapa genital-infantil: nen és intrusiu, té Iniciativa si no es sent culpable i té inhibició, la nena inclusiva.
EDAT ESCOLAR (6-12 anys): si es discrimina=inferioritat. Competència no es Formalisme moralisme, no sabem autorregularnos.
ADOLESCÈNCIA - etapa de la pubertat:   pubertat- identitat-fidelitat; Si no es desenvolupa= repudi.
JOVENTUT: Amor, gelós; intimitat no es aïllament i crisi psicosocial; Competició i col·laboració. 
ADULTESA: treball dividit, casa compartida
VELLESA: saviesa

Simone Weil sobre La guerra- consentiment, atenció, bé. Reprimir i expressar, tenir i ser.

Entradas relacionadas: