Publicitat producte diari

Clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,75 KB

 

§Persuadir: Publicitat que No tan sols vol informar, sinó que també convèncer. Per això busca donar Arguments als consumidors.

§Econòmica: L’empresa vol Beneficis i necessita vendre. Cal donar-se a conèixer. Ho farà buscant satisfer Les necessitats dels consumidors, creant-ne de noves i/o fidelitzant. El preu De la publicitat acaba revertint en el producte/servei que paga el consumidor.

§Substitutiva : Manipula la Visió de la realitat. Es presenta el producte amb unes característiques que Realment no té.

§Estereotipada: Tendeix a Unificar gustos, hàbits i comportaments.

§Desproblematitzadora: Presenta un món sense problemes. Mostra el costat agradable per suavitzar els Aspectes negatius.

§Conservadora: utilitza un Missatge ja conegut i acceptat per la societat, d’aquesta forma es reafirmen Creences, ideals i prejudicis.

§Creativa: els anuncis Publicitaris, especialment els audiovisuals, s’han convertit en creacions Artístiques.

Objectius.

Despertar interès, informar, convèncer, recordar i, Sobretot, VENDRE.

Tipus de Publicitat.

-Subliminal: utilitza estímuls que no percebem Conscientment però que poden influir en la nostra conducta, amb la finalitat D’induir-nos a comprar el producte i ser-ne seguidors.

-Interactiva: utilitza mitjans interactius per incentivar I influir en la decisió de compra dels consumidors. Principalment a Internet, Apps i fa que el consumidor tingui un paper actiu.

Màrqueting Viral àincita A que la publicitat sigui enviada entre consumidors via Internet (emails) o via Oral.

-Associativa: totes les imatges són perfectament Percebudes per l’espectador. Associen tòpics amb els anuncis.

-Per emplaçament: utilitza marques o símbols sense Mencionar directament el producte en espai no publicitari. Cine, series, Videocipls, videojocs...

oActiva: el personatge interactua amb el producte i Destaca qualitats.

oPassiva: el personatge no interactua amb el producte però Aquest és present en l’entorn o en el context.

-A Internet:

oBanners: imatges de format GIF o multimèdia, molt més Animat i creatiu. Quan l’usuari hi fa click accedeix directament al lloc web Vinculat.

oPopups: n’hi ha de dos tipus; finestres emergents que apareixen Quan s’obre o es tanca un lloc web, i les finestres incorporades a les web.

oCorreu electrònic: s’entrega de forma única. SPAM.

El color A la publicitat.

S’utilitza per crear sensacions en consumidors, per Transmetre contingut o característiques del producte i per captar l’atenció D’un target determinat.

Entradas relacionadas: