Publicitat subliminal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3 KB

 

CMC:
manera de Transmetre info i manera de relacionar-se socialment. 1:Verbal:domini del llenguatge, to de veu Adequat i velocitat adequada de parlar. 2:No Verbal:conjunt de gestos, el Volum de la veu i la situació en què s'engloba el missatge. S'ha de prevenir en Els gestos, ja que el receptor pot entendre'ls com una burla.Ex:somriure pot significar motiu D'alegria o una burla. Assenyalar amb el dit agressiu o no. Jugar amb el Bolígraf, mostra distracció o nerviosisme. Baixar la mirada, incredulitat del Que s'escolta. (60%). CMC empresa:1: Interna:comunicació que Tenen els membres entre ells, per duu a terme un bon treball.Ex:recepció, plataforma, horaris Treballadors...2: Externa:relació que té l'organització amb L'entorn.Ex:marketing, clients, proveïdors, lloc On es fan exposicions... LaCMC Ha de ser:sincera, completa, Comprensible, necessària i oportuna.CMC Jeràrquica:entre els Interlocutors que participen en la CMC interna s'estableix una CMC jeràrquica.1: Descendent:dels directius als subordinats.Ex:director escola parla amb dones Del menjador.2: Ascendent:dels nivells Inferiors als superiors.Ex:treballador pregunta alguna cosa al Directiu, una baixa de feina...3: Horitzontal:S'estableix Entre departaments o seccions.CMC Externa en l'empresa: Disposen de diversos instruments de CMC que els Permeten donar info als seus clients actuals com la publicitat, patrocini i Relacions públiques. Publicitat:procés De posar un producte en venda utilitzant el màrqueting. Activitat comunicativa Encaminada a aconseguir uns objectius dins la comercialització. ÉS IMPRESCINDIBLE. 4P: producte, preu, publicitat i punt de venda.Promoció:regal que va inclòs en Un producte per estimular les ventes. És il·lícita: la publicitat Enganyosa, il·legal, la que vulnera els drets reconeguts de la dona, infants, Subliminal...Patrocini:Ajuda o aportació econòmica, en Espècie, en personals, equipaments, etc... D'una persona jurídica o física a Una actuació, entitat o persona de naturalesa cultural, científica, de Solidaritat, esportiva, etc... Ex: rolex és patrocinador de fórmula 1, kh7 Patrocina a Laia Sanz, Adidas a Messi, Qatar al barça, banco Santander Patrocina el gran premi d’Espanya de F1....Mecenatge:Lorenzo fa financiar gran part de L'obra de Miquel Àngel, American exprés patrocina quaderns de Picassó, banc Central va patrocinar la temporada de òpera durant 4 anys... 

Entradas relacionadas: