Publicitat subliminal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,73 KB

 

Publicitat institucional: pot ser una mena de publicitat social però poden estar carregades ideológicament.

Promoció d´habits saludables y de drets ciutadans, Coneix d'infra i mitjans de transp, promoció de turisme/cultura i de l'oferta d'ocupació publica i suport al desnv de les TIC.
Campanya publicitaria social: La informació a de ser veraç i de qualitat, cal propocionar valors i models de conducta positius. Cuidaran la dignitat de l'ésser humà i dels grups. Aquests valors valen tant per al missatge explícit/implícit.
Fases campanya publicitària: 
*Identificar producte, idea o serVeí que es vol donar a conéixer 
*Determ public objectiu (descriure el seu comportament, trobar adequadament el target).
*Elaboració dels missatge. Cal tindre en compte que una camapanya pot tindre un o varis anuncis i, en tot cas, els distints suports accepten diversos tipus de missatges o format.
*Planificar l'estratègia de difusió i seleccionar els mitjans més rendibles (els que arriben a una major part del públic objectiu amb una menor despesa).

Models per a modificar comport. Consumidor:
*AIDA, basat en l'aprenetatge. Cridar l'atenció, despertar l'interés, prococar el desig, induir  a l'acció.
,*Models basats en les motivacions. S'examinen les motivacions dels individus per a consumir determinat producte i s'actua sobre elles.
*Models basats en les actituds. S'examinen les actituds que un públic objectiu té respecte un producte i es busca en la campanya activar aquelles que són positives.

Entradas relacionadas: