Publicitat subliminal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,8 KB

 

LA PROMOCIÓ :és el conjunt de tècniques de màrqueting que tenen com a finalitat Comunicar les característiques del producte i ressaltar-ne els atributs per potenciar en el clients el Desig de consumir-lo i alhora mantenir els clients habituals.

LA PUBLICITATés l'acció de transmetre un determinat missatge utilitzant un mitjà de comunicació de Masses pagat per una determinada empresa amb la intenció d'influir sobre el comportament del Consumidor. 

La publicitat té dues funcions bàsiques: informar de les característiques d'un determinat producte i persuadir el consumidor perquè el compri.

Objectius: Cridar l'atenció :Per aconseguir persuadir el consumidor cal aconseguir, en primer lloc, que S'assebenti del que se li està comunicant. Despertar l'interè:per aconseguir el seu objectiu, ha de despertar i mantenir L'interès del consumidorTrobar un desig:L'objectiu del màrqueting és satisfer les necessitats del consumidor. Per Això cal que primer s'hagi produït el desig de tenir-lo. La publicitat ha d'aconseguir provocar En el receptor un sentiment nou i diferent, i si s'aconsegueix, el desig es pot convertir en una Demanda efectiva.

Els principis de la publicitat són els següents:

 Senzillesa. Si el missatge que es transmet és senzill, podrà ser captat millor pel gran públic. Si el producte és minoritari i va dirigit a un segment molt específic de la societat, llavors la Publicitat pot ser més complexa. Originalitat. La publicitat ha d'intentar cridar l'atenció i crear un interés. Allò que és nou, Innovador i diferent és el que aconsegueix amb més èxit despertar un interès. Repetició. Per aconseguir l'objectiu de la publicitat, el missatge s'ha de repetir moltes Vegades, ja que gràcies a la repetició es pot recordar. Per ajudar a recordar s'utilitzen Eslògans, cançons, frases fetes associades al nom del producte que fan que sigui més fàcil de Memoritzar, etc. Oportunitat: Hi ha moments i llocs en els quals la publicitat d'un determinat producte Aconsegueix els millors resultats. Aquesta publicitat comença uns dies abans que es Produeixi el gran consum previst, per informar i recordar a la gent les diferents marques i Característiques dels productes Sinceritat: La publicitat no ha d'enganyar, ja que tard o d'hora el consumidor s'adona de L'engany, se sent frustat i deixa de comprar el producte. Tots els països tenen normes legals per regular la publicitat. Així, a Espanya hi ha la Llei General de publicitat.

Els mitjans de publicitat que més s'utilitzen són els anomenats mijans de masses, per aconseguir que El missatge arribi a un gran nombre de persones. Aquests mitjans són: la televisió, la ràdio, la Premsa i altres revistes i la publicitat exterior.

Per l'elaboració d'un missatge Publicitari es poden diferenciar tres etapes: 

A) Realitzar la investigació de mercat amb la intenció d'establir els objectius publicitaris. Es Pretén esbrinar les possibilitats que té el producte en el mercat, quin és el públic interessat En ell, quina xifra de vendes es podria aconseguir. B) Determinar l'estratègia que cal seguir. Això implica: definir el segment de mercat al qual Ens dirigim, establir el resultat que es pretèn aconseguir dins d'aquest grup i presentar el Producte o la marca insistint en algun aspecte innovador.C) Elaboració de l'anunci.Perquè un missatge publicitari sigui eficaç, cal tenir present el mitjà A través del qual es transmet i el públic al qual va destinat. Podem diferenciar tres elements Dins del missatge publicitari: El text que és el contingut escrit o verbal de l'anunci. - Les imatges, per a aquells mitjans que ho permetin. - La composició que es refereix a l'organització que tindrà l'anunci que serà presentat al Públic.


Entradas relacionadas: