Pulpar

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,49 KB

 

Patologia pulpar: 1)Afectació pulpar: 1.1.- Metodes diagnostics: Historia i tipus de dolor, proves de vitalitat (estimuls termics i estimuls electrics), percussió, mobilitat, radiografies, exploracio visual i palpació. 1.2.- Pulpitis: inflamació del teixit pulpar. -Etiologia: Bacteris: caries, fissures, lesio periodontal, malformacions dentaries. Traumatismes: fractures, avulsio, bruxisme, abrasio. Iatrogenia: la refrigeracio insuficient i la profunditat de la preparacio pot provocar deshidratacio dels tubuls dentaris. 1.2.1.- Pulpitis reversible: La polpa pot recupar-se totalment si els factors etiologics remeten o son eliminats. -Clinica: dolor agut, intens, localitzat i associat a un estimul. Desapareix al eliminar al agent etiologic. -Tractament: proteccio polpar enfront nous estimuls i colocacio de bases cavitaries. 1.2.2.- Pulpitis irreversibles: El teixit pulpar presenta molts canvis degeneratius aguts i cronics. No presenta capacitat de recuperacio. -Clinica: dolor sord, espontani, irradiat i de llarga duracio. -Tractament: extirpacio de la polpa residual o de la unitat dental afectada. 1.3.- Necrosi pulpar: Mort cel·lular consequencia d'una inflamacio aguda o cronica. S'origina en la zona coronal del teixit pulpar i s'exten cap a pulpa radicular. 2 tipus de necrosi: -Aseptica: bloqueig de la circulacio (traumatismes). -Septica: invasio bacteriana, associada a inflamacio (caries). -Clinica: dolor intens, percussio positiva, mobilitat augmentada, vitalitat negativa i canvis de coloracio. -Rx: sense imatge. Estadis avançats apareixen imatges periapicals amb destruccio de l'os alveolar.  -Tractament: extirpacio de la polpa necrotica i tractament de conductes o extraccio. 2) Lesions periapicals: 2.1.- Trastorns periapicals aguts: -Factors etiologics: dents joves amb tubuls dentinaris molt oberts caries molt grans, pulpitis aguda tancada, microorganismes molt virulents i augments de contacte dental. - Es produeixen fenomens inflamatoris rapids amb molt dolor. 2.1.1.- Absces periapical: Proces dental doloros. Resultat d'una pulpitis aguda. -Clinica: dolor molt intens, febre, malestar general, extrusio dental, tumefaccio i coloracio vermella a la zona.     -Rx: Augment del grossor del lligament periodontal, perdua de l'os en zona periapical. 2.2.- Periodontitis apical cronica:  2.2.1.- Granuloma periapical: lesio comu despres de necrosi pulpar.  -Clinica: no cursa amb dolor, quan no hi ha obstruccio de la via de drenatge de l'exsudat. -Rx: Zona radiolucida rodona amb el contorn molt delimitat al voltant de l'apex. 2.2.2.- Quist periapical: Evolucio d'un granuloma de llarga evolucio no tractat. Quist maxil·lar mes frequent. Inflamar-se i produir simptomes. Evolucio lenta pero continua i tendeix a produir destruccio de l'os d'una gran parts del maxil·lar o la mandibula. -Rx: radiolucit, ben delimitat, pot produir reabsorcio i/o desplaçament de les arrels del costat.Lesions traumatiques: 1) Introduccio: Els traumatismes a les peces dentaries son molt frequents a la infancia. LEs causes mes frequents de les lesions traumatiques son les caigudes, baralles, col·lisions, esports, accidents d'automobils i malalties sistemiques. Epidemiologia: frequencia similar en denticio temporal i permanent. -Denticio temporal: mes frequents lesions en teixits tous. Major afectacio incisius temporals superiors. Edat de risc 10-18mesos. -Denticio definitiva: mes frequent fractures coronaries, incisius centrals superiors son els mes afectats. Nens 2 vegades mes lesions als permanents. Edat risc 6-9anys i adolescencia. Factors predisponents i prevencio: -Protusió de les incisives superiors: maloclusio del tipus classe II d'angle amb protusio de les incisives superiorsen les quals mancava la proteccio dels llavis. Prevencio: indicat correccio ortodontica. -Altres alteracions bucals: protusio maxil·lar, sobremossegada, incompetencia labial, mossegada oberta, overjet menor 3mm, discrepancies oseodentaries. -Practica d'esports de risc: sobretot esports de contacte. Prevencio: a denticio mixta l'us de cascs que tenen una pantalla o barrera que protegeix la boca per la part anterior i a denticio permanent l'us d'un aparell protector intraoral d'un material tou i bon absorbent d'energia. -Grups de risc amb paralisi cerebral, tratorns psicomotors i de la marxa: prevencio: informacio als pares i educadors i us de protectors d'impacte intraorals. 2) Historia clinica: Traumatismes dentals son situacions d'urgencia. Hem de recollir les dades mes importants mes importants relacionades amb el tractament. -Com? Tipus d'impacte. Pensar possibles lesions. -On? contaminacio. Valorar cobertura antibiotics i antitetanica. -Quan? Factor detarminat pel tractament. -Examen clinic: exploracio ferides extraorals, mucosa oral, geniva i descartar possibles lesions esquelet facial. Exploracio dental: -Detectar: fractures, fissures, exposicions polpars, mobilitats, dolor percussio, vitalitat polpar, desplaçaments dentals. Hem d'explorar radiograficament les zones traumatitzades i descartar possibles lesions per trauma indirecte. -Proves vitalitat: Dentacio temporal: resposta variable. Dentacio permanent: realitzar sempre a l'exploracio i periodicament durant les visites de control. 3) Classificacio: 3.1.- Lesions dels teixits dentals: 3.1.1.- Infraccio coronaria: fractura esmalt. Sense perdua teixit. -Diagnostic: transil·luminació. -Tractament: aplicacio fluorurs i revisions periodiques. 3.1.2.- Fractura corona: perdua part corona. Afecten a l'esmalt o l'esmalt dentina. No complicades: no hi ha exposicio polpar. Complicades: exposicio polpar. Inflamacio aguda. Tractament: Denticio temporal: No complicades: polir marges o reconstruccio. Cumplicades: pulpotomia. Denticio permanent: No complicades: polit o reconstruccio. Cumplicades: Tractament polpar. 3.1.3.- Fractura corono-radicular: Afecten l'esmalt, dentina i ciment. Diagnostic: Radiografies. No complicades. Complicades: exixteix afectacio polpar. Pulpitis. Tractament: Denticio temporal: No complicades: polir marges o reconstruccio. Cumplicades: pulpotomia. Denticio permanent: No complicades: polit o reconstruccio. Cumplicades: Tractament polpar. 3.1.4.- Fractura radicular: afecten l'arrel: ciment, dentina i polpa. Diagnostic: Radiografies. Tractament: -Denticio temporal: vigilancia (possible exo.). Contraindicat ferulització. -Denticio permanent: ferulitzacio 3mesos. Cosolidacio fractura. Vitalitat: tractament en funcio afectacio polpar. 3.2.- Lesions teixit periodontal: 3.2.1.-Contusió: lesio d'un petit nombre de fibres periodontals. No hi ha desplaçament ni mobilitat. Percussio +. Tractament: repos dental, antiinflamatoris i vigilancia. 3.2.2.- Subluxacio: major lesio del lligament periodontal. Hi ha mobilitat. No desplaçament dental. Percussio +. Tractament: repos dental, antiinflamatoris i vigilancia. (I en denticio permanent amb molta mobilitat: ferulitzar 1-2setmanes.). 3.2.3.- Luxacio: lesio greu, desplaçament de la dent i augment mobilitat. Segons la direccio del desplaçament sera: Intrusio, Extrusio i Lateral. Denticio temporal: repos dent, dieta tova, antiinflamatoris. Rx: relacio amb germen definitiu, quan el desplaça realitzar extraccio. Mai ferulitzar. Risc anquilosis i problemes de recanvi dental. Denticio permanent: Intrusio: erupcio espontanea o ortodoncia. Lateral: reposicio posicio i ferulitzacio. Extrusio: reposicio posicio i ferulitzacio.

Entradas relacionadas: