Punt de vista narratiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,81 KB

 

Generes literaris: Epica: lautor asumeix altres personalitats, parla com a narrador a traves dels personatges. Lautor fa us de la funcio referencial i adopta un to objectiu. HI participen personatges de la reialesa i noblesa. Forma narrativa, en prosa o en vers, lestructura es clasica, pantejament, nus i desenllaç. Liririca: nomes parla lautor en primera persona i expresa el seu mon interior. Lautor fa us de la funcio expresiva i adopta un to subjectiu i afectiu. El poeta expresa els seus estats danim. Forma poetica, el mitja expresiu habitual es el vers. Dramatica: lautor crea una realitat externa a ell mateix a fi de ser represntada. Fa us de la funcio apelativa i adopta un to serios. Tragica,senfronta a un conflicte, o comica. Es teatral, en prosa o en vers.

EL VERS. Metrica. estudia les diverses tecniques de compondre versos. La rima(repeticions de sons) metre (nombre de silabes) i el ritme (distribucio daccents). 

LA POESIA. expresio me elevada de lart literari. Lirica: genere literari per mitja del qual sexpresen els sentiments.

LES ESTROFES: lestrofa es qualsevol de les parts de que consten molts poemes. es una unitat metrica formada per un nombre fix de versos.La narrativa es un genere literari al qual pertanyen les obres que expliquen una historia de ficcio, predomina la funcio referencial. Els elements mes generals son: el personatge permanent, el proces temporal i el sentit moral.

Les narracions epiques es basen en antigues llegendes gregeues que versaven sobre llargues i terribles guerres. Aquests llargs poemes o cants epics, formen part de la modalitat de lepopeia de caire tradicional.

Narrativa?En vers. Epica - epopeia tradicional culta. -canço de gesta. - poemes epics

                ?En  prosa. Conte. -culte -popular rondalla llegenda

               ?En prosa. Novela. -cavalleresca - daventures- detectivesca-negra- realista

Narrador. veu intemediaria entre lautor i el lector en lacte de la comunicacio literaria. Punt de vista estern.3a persona.(omniscient, objectiu) Punt de vista intern. en primera persona.(protagonista, multiple)

Entradas relacionadas: