Quadre dels sons consonantics

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,1 KB

 
Ensordiment:consonant sonora perd la sonoritat en contacte amb una sorda,final o mig paraula(dissabte)Sonorització:consonant sorda assimila la sonoritat duna altra d sonora en cntacte,enmig com a final d mot.(els dies,gatzara)-També les vocals sonoritzen pero nomes a fi d mot si el mot següent comença en una vocal.(les ales,peix agafat)Labialització:so d N sacosta molt al d una M i aixo es produeix quan la N es troba davan so bilabial o labiodental(enfilar)VERALITZACIO:la N davant les velars K i G es pronuncia clarament velar i es transcriu N velar(venc,sang)EMMUDIMENT:alguns sons no es pronuncien en determinades posicions,encara k es continuen escrivint.*P B a fi d mot precedides M (camp)*T D precedides de N o L (cant)*R posició final,infinitius i alguns mots(cantar)*S posició final després d fricatives(bolígrafs)*T D fi d mot i en contacte amb s no es pronuncia(verds)*S fi d mot i seguida sun so fricatiu o vibrant(les rodes)*P dels grups -mpt- i -mpc- emmudeix(exempció)Germinació:pronunciació doble dalguns sons.A vegades indicat per lortografia.(immens) o ho indica la pronunciació.-Quan la T es troba davant LL,L,M,N es pronuncia doble la LL,L,M,N i la T no.(triple,pobleadvocat)Palatalització:quan els sons d L o N es troven davant dun altre so d lordre palatal o pre i es transformen en palatals(llapis,panxa).Sensibilització:en determinades posicions poden pronunciarse alguns sons q habitualment no es pronuncien:-la R final dls infinitus i dalguns mots:ser-hi.-La T en contante amb vocal(SANTANDREU)-aquest+vocal[s]-aquest+cons.[o]Atenció:la B D G,oclusives es transformen en BB DD J fricatives en posició intervocalica i entre l r +b d g +vocal(o al reves)(biblioteca,pedra)Dentalització:quan els sons de L o N es troben davant d les dentals T i D,es dentalitzen i es transcriuen dentals(faldilla,candidat)

Entradas relacionadas: