Quadres de costums

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,36 KB

 

la narració en vers:  els romanços: un dels principals components de la literatura popular és el romancer que es constituí entre els segles 16 i 18 i perdura al llarg de tot el 19. Un romanç es un text narratiu llarg estructurat en series metriques de versos heptasil-labs.Els pars tenen rima assonant. els col-loquis:eren composicions populars que en forma de conversa o dialeg satíric i festiu eren recitats a un public constituit sobretot per les classes baixes.els col-loquis assoliren un increment extraordinari durant els segles 18 i 19,especialment a valència.Dotats progressivament de teatralitat,els col-loquis evolucionen cap a la primitiva peça teatral humorística anomada joc conforma el sainet. 

La narrativa en prosa del Segle XIX: fou una epoca de les grans reivindicacions socials,aixi com dels primers descobriments científics.El novelista es convertí en un obsevador critic de la política,l´economia,la societat i fins i tot de la psicologia.(Charles Dickens,Dostojevskij i Benito pérez Galdós.

la narració costumista : El gènere propi del costumisme és el quadre de costums,en què es recullen,retratant-los amb aire de nostàlgia i de pintoresquisme,els tòpics socials que estaven a punt de desaparèixer.Els primers quadres de costums,escrits en un València molt col-loquial,es van publicar en revistes satíriques populars com El Mole

La novel-la realista: la diferencia mes notable entre costumisme i Realisme i Realisme rau en el tractament dels personatges.(Narcís oller)

Entradas relacionadas: