Que significava burges en l'edat mitjana?designava l'habitant del burg o barri comercial i artesenal.

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,65 KB

 

Que significava burges en l'edat mitjana?designava l'habitant del burg o barri comercial i artesenal.

Quin sinificat va adquirir en l'edat mitjana?Qualsevol habitant, família de grans comerciant i banquers.

En que va consistir la crisi de finals de l'edat mitjana?per la fam, en contínues guerres i revoltes populars i la pesta negra.

Perque es considera que durant el segle XV es va produir una transformació de l'economia europea?Perque la poblacio europea gairabe va arribar al mateix nombre d'habitants que havia tingut abans de la pesta negra.

La societat també es va transformar?

Quina relacio hi ha entre el creixement de l'economia i el de la poblacio?que si creix l'economia tambe creix la poblacio

Perque a venecia es van construir grans palaus entre els segles XIII i XVI?per que nonopolitzava gran part del comerç que es feia alb l'orient i el mar negre

-Descriu l'evolucio de la població europea entre els segles XIV i XVILa poblacio agumentava fins que a principis de segle XIV va arribar la peste negre, van morir molts millons de persones,fins a prinicipis de segle XV la poblacio no va tornar a augmentar.

En que consistia la monarquia autoritaria?va ser una lluita que va provocar grans enfrontamnets. El rei va tenir tots els poders i va devilitar els poders de la noblesa, de l'esglesia i els municipis i parlaments.

Anomena dos mecanismes que van establir els reis per efectives les decisions que prenien.Burocràcia, l'exercit, impostos, i xarxadiplomatica.

Quines dues corones van destecar sobre la resta?corona d'arago i de castella

Que va pasar a l'any 1477 i el 1479?Isabela es va convertir en reina de castella; Ferran succeira el seu pare en el regne d'arago.

Quin tipus d'unió  es va establir  entre els dos regnes?una unio dinastica de la corona de castella i darago

en quins aspectes es van mantenir units i que es van proposar?governar conjuntamnet els dos territoris ,pero cada regne conservava les seves propies lleis i institucions

Anota les unitats politiques situades a la peninsula iberica?la corona de castella, la de arago, el regne de navarra, el de portuga i el de islamic de granada

Explica l'expansio territorial que es van dur a terme els reis catòlics?

Que aconsella maquiavel als governats?

Els reis catolics imposaren l'autoritat reial, intitucions madievals, virrei, castella, poders, religiosa, musulmans, perseguits,jueus, de la inquisio.

 Relaciona:1=   2=   3=   4=

Entradas relacionadas: