Quequeig infantil

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,36 KB

 

La dislàlia és la dificultat permanent o transitòria per a la pronunciació correcta de determinats fonemes causada per malformació o lesió de l'aparell exterior de la parla ,llavis ,dents ,laringe
És el trastorn del llenguatge més comú en els infants, el més conegut i més fàcil didentificar. Sol presentar-se entre els tres i cinc anys en alteracions a larticulació dels fonemes.
Té lloc a la fase de desenvolupament del llenguatge, en la que linfant no és capaç de repetir per imitació les paraules que escolta i ho fa de forma incorrecte des de el punt de vista fonètic. TIPUS DE DISLALIA- FUNCIONAL I ORGANICA  I AUDIOGENICA. La disfèmia és un trastorn de la fluïdesa de la parla, que es caracteritza per una expressió verbal interrompuda en el ritme, d'una manera més o menys brusca.La disfèmia es caracteritza per repeticions o per prolongacions involuntàries molt freqüents que, de vegades, van acompanyades de moviments que poden estar o no relacionats amb la parla.  TIPUS DE DISFEMIA- TONICA,CLONICA I DISFEMIA MIXTA O TONICA CLONICA.


 La sordesa és la pèrdua total o parcial de la facultat de sentir. és lògic pensar que la incapacitat de sentir condicionarà el procés dadquisició del llenguatge oral i en limitarà la consolidació. La pèrdua de loïda no sempre comporta labsència total del llenguatge; en general, aquesta absència total és força improbable, encara que difícilment una persona sorda podrà adquirir un llenguatge normalCAUSES
Són moltes les causes per les quals un nen pot nèixer sord. A part de factors hereditaris, durant l'embaràs algunes complicacions o comportaments materns, poden donar un lloc a un nadó amb problemes d'audició. Si la futura mare ingereix medicaments o tòxics o contreu malalties com rubèola <http://www.Guiainfantil.Com/1303/la-rubeola-y-el-embarazo.Html> , toxoplasmosi o grip, el nadó pot arribar a patir sordesa. DIAGNÒSTICla sordesa infantil pugui ser diagnosticada als pocs dies de vida del nadó. Això seria possible mitjançant una prova que s'anomena otoemisones acústiques . Consisteix a valorar la resposta del nadó a certs estímuls auditius, mitjançant un aparell que emet un so que fa que es produeixi una mena d'eco que és analitzat i valorat per donar una resposta positiva o negativa a la prova. És recomanable mantenir el nadó calmat per a la prova.TRACTAMENTLes pròtesis auditives i les ajudes tècniques (Audíòfons, implants coclears,..) faciliten a les persones sordes un accés més bo al so, a la parla i a la llengua oral de lentorn cultural, social i laboral.

Entradas relacionadas: