La rambla de les floristes de josep María segarra

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,46 KB

 

Teatre pòètic :  El poema dramàtic es una de les aportacions mes importants de Josep María de Segarra. El café de la marina (1933) marca un dels punts més elevats d'una forma dramàtica que , aconsegueix fer arribar la força del llenguatge poètic i sobretot l'emoció de l'escena. Sap mantenir aquestes qualitats. El cafe de la M s'ambienta en l'època contemporània, es de trama senzilla i sol tenir una motivació amorosa amb uns personatges que evolucionen des d'un Març conflictiu fins a la descoberta d'una veritat que permet solucionar el problema creat. És un teatre de passions personals intenses que provoquen acció dramàtica,que es resolen amb bones dosis de sentimentalisme i un final felíç que imposa el perdó, i que utilitza el vers, element que facilita l'expressió emotiva i hi dona elevació.


 Joan Oliver i la renovació de la comèdia : manifesta d'entrada una intenció crítica a través de l'esquema de la peça o obra ben feta, aquesta fórmula teatreal és un tipus de comèdia que es distingeix per la intriga i l'organització lògica de l'acció, amb la presència d'equívocs i cops d'efecte que potencien l'atenció de l'espectador. A finals dels anys vint i a a principis dels 30, l'autor elabora una sèrie de comèdies en que expressa una visió crítica de la institució matrimonial i familiar burgesa. OBRES : Allò que tal vegada s'esdevingué (1933) es la peça teatral més aconseguida i original d'aquesta 1ra etapa. En aquesta mena de comèdia bíblica (adam i eva protas) l'autor fusiona xfectament l'humor enginyós l'anàlisi dels comportaments socials i la reflexió sòlida. La fam: (1938) es una obra que representa el procés revoluconari snse deixar d'observar-ne críticament les contradiccions i les errades.

Entradas relacionadas: