Ramón Llull creador de la prosa catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

 

Llull: Po: Lo desconhort; Lo concili/ Pr: Fil: Art abreujada de trobar veritat; Arbre de ciència Mist: Llibre de cont. En Déu; Llibre d'Amic e Amat Nov: Llibre d'Evast e Aloma...; Fèlix o Llibre de les bèsties.

Hum: L'home passa a ser el centre, la dona passa a ser un símbol de amor. Alighieri introdueix el desig de fama i glòria. Petrarca. Creació de Cancelleria Reial. Bernat Metge primer pros català amb finalitat excl literaria. Adjectiv. Rica i sintx clara.

Poes. XIV-XV: Jordi de Sant Jordi: Presoner; Estramps XV:València nucli. Ausiàs: Cants: d'amor(Plena de seny), de mort, morals, espiritual i de circumstàncies.Tema:Amor, confessoins íntimes sense retòrica. J. Roís: Confessió de vivències emocionals com a terapia de mal. Jaume Roig

Prosa s.XV: Novel·les cavalleresques: Curial e Güelfa; Tirant lo Blanc de Joanot Martorell

Decadència(S.XVI-XVIII):Reneixement: Culmina l'humanisme. Pere Serafí Intr. Formes italianes(sonet) Llibre primer d'amors.Joan Timoneda. Barroc(XVII):S'inspiren en aut cast. Rector de Vallfonga, Francesc Fontanella. Ilustració(XVIII): castella imposat com a llengua oficial. Auge de la ciència. Neoclassicisme(estètic). Baldiri Reixac i Pau Ballot(Gramàtica i apologia de la llengua catalana). Rosselló i Menorca(Joan Ramis Lucrècia)


RomanticismeS .XIX: Revolta contra les normes establerts de l'art.Carct: "Mal del segle",Nostàlgia del passat, El jo, La natura,Sofriment del poble,Nacionalisme. Dues tendències: històtic i liberal i revolucionari.

Reinexença S.XIX: Procés de recuperació de la llengua i de la literatura catalanes. Tres fact. Imp en la consolidació:idees liberals, burgesia hegemònica i neix. Del proletariat, potenciar nacionalisme. Iniciador Reneixença Pròsper de Bofarull nacionalista català. Maríà Aguiló: mallorquí, promotor de la renixença i de l'ús del català. Jocs Florals. Fi aillement balears. La Palma va fer conèixer les idees ROMàntiques a Mallorca. Gran importancia de les Balears per tenir una llengua pura. Poetes mallorquins: Tomàs Aguiló La Palma, Maríà Aguiló prpulsora model de llengua litetrària catalana comuna, Pons i Gallarza creador de l'Escola Mallorquina. Al Principat destaca Jacint Verdaguer símbol dels oprimits amb L'Atlàntida; Canigó.

Entradas relacionadas: