Ramón Llull creador de la prosa catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,72 KB

 
CDdet-el la els les/indet-en/neutre-ho
CI-
singular li / plural els
Perifrasis-Infinitiu- inminencia,inici,repetició,probabilitat,possibilitat/Gerundi-duració,permanencia/Participi-resultat,conseqüència
Ramón Llull-va néixer a Mallorca.Procedia duna família benestant.Va aconseguir un carrec de senescal a la cort del futur jaunme2 de Mallorca.Va sentirse cridat per Déu i es va dedicar a la conversió dels infidels a traves de la creació literaria i de lapostolat.Obra Literaria:objectiiu predicació evangelica.Va ser el primer a utilitzar la llengua catalana amb una finalitat literaria.
Bernat Metge, escriptor, traductor i primer representant de l'humanisme a les lletres catalanes, nasqué entre el 1340 i el 1346 i morí el 1413. És considerat un dels millors prosistes catalans, introductor de l'estil renaixentista a la literatura catalana, amb una fina intel·ligència, i una gran sornegueria.
La seva obra mestra fou Lo somni, redactat el 1399 a la presó, on se li apareix Joan I al purgatori, vingut expressament per dir-li que seria rehabilitat pel seu germà Martí l'Humà, cosa que juntament amb d'altres passatges elogiosos pel rei i per membres de la seva família fa pensar que la intenció principal de l'obra és la recuperació del favor reial, cosa que aconseguí.
Joanot Martorell fou un escriptor medieval valencíà en llengua catalana. Tirant lo Blanc és la seva obra més coneguda, ja que és considerada la primera novel·la moderna d'Europa.


Joanot Martorell
La seva naixença se situa entre el 1405 i el 1410 a la ciutat de València segons l'historiador Jaume Chiner, en el si del llinatge dels Martorell, una família de la mitjana noblesa origínària de Gandia, però establerta a València des de 1400.
Ausias- neix a gandia l'any 1397 en una família de poetes i cavallers. Va ser armat cavaller va participar activament al servei del rei alfons el magnanim en diverses campanyes marítimes. Es va casar dues vegades, una de elles amb la germana de joanot martorell.Nova tenir fills legítims.Va morir a València. Obra- producio extensa de mes de Déu mil versos que formen un total de 128 poemes.Pretén enseñar, es considera un mestre de lamor.1r poeta k va escriure la se va obra en un catala sense provensalismes.Retorica també es mes propera i directa.Utilitza el versa decasilab organitz en octaves.
jocs florals- any 1393(antigament) es celebra fins k la cort es trasllada a Nàpols.Restaurats lany 1859 en record dels certamens poetics medievals. La importancia dakests fet rau en el resso que tingueren entre la població i en el fet que actuaren com a plataforma per donar a conceixer nous valors i recuperar tots els generes literaris:poesia,teatre i prosa.
cancelleria reial-organisme administratiu on es redactaven els documents oficials, va contribuir decisivament a la creació duna llengua escrita unificada i apta per a kualsevol ambit dus, ja que substitiui el llati pel catala en els textos oficials i crea un model de prosa culta que fou respectat i seguit a tot el domini lingüístic.

Entradas relacionadas: