Ramón llull moviment literari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,52 KB

 
Princi roman:volen crear un art basat en la imaginació i en la inuïció intel·lectuals,contari al Racionalisme francès i q intenta la uníó entre l'ésser humà i la natura.caracte roman:corrent oposat al classicisme,situat S.Xvlll i xlx,origen Alemanya,el món físic és una imatge del espiritual,larealitat immediata és mudable i vé determinada pel pas del temps,la realitat immediata és una presó temporal.roman a Catalu:eupeu, parlava model ROMàntic i divulgava noms com:Madam d'Estaile,La Martine...1833"el Vapor"on hiha L'oda a la pàtria de Bonaventura,renaixença:procés de recuperació cultural catalana en l'àmbit culte.Recupera llengües,origen gracies al romanticis,es un moviment culte de intel·lectual,recuperació dels gèneres progressivament,poesia,novela i teatre.Jocs florals:extinguit al 1300-Modernisme:1884 revista L'Avenç, no va ser usat 1892,inclou totes les arts, moviment ROMàntic evolucionats,es va estendre a la literatura hispanoamericana,gran varietat de conceptes,l'art amb resultats més espectaculars va ser l'arqitectura,escultura:josep llimona,pintura:Ramón cases,música:enric morera,altres arts:ofebreria,vidre,forja,

Entradas relacionadas: