Ramón Llull vida i obra

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,27 KB

 


Ausias march: Fou el primer que va escriure lobra integrament, i és important per dues raons:-deslliurà la temàtica catalana dels trobadors i renovà la temàtica i el tractament de la poesia, sobre tot lamor.
·Els trobadors van començar a utilitzar el occità com a llengua. La temàtica trobadoresca quedà antiquada, era superficial i de gust aristocràtic i massa arcaica i sense contingut. Tot aqesta corrent , trobadors i humanisme , es rebuda per march, el qual dissenya el seu propi model:- Tracta la dona amb virtuds i defectes,- timidesa per parlar de la dama ,- amor platònic i patiment.·Temes de l'obra: Principalment l'amor. És originalpel tractament que es fa, ja que semblaun filòsof de l'amor, no només el canta,sinó que l'analitza Sembla que ho fa com un alliçonament.Es considera l'únic qe coneix els misteris amorosos i ho reflecteix a l'obra. L'amor de ausias march: Metges creien qe era un malaltia, capellans qe era un pecat, fa una nova reflexió però manté el dualisme, cos-ànima.

Parla de 2 amors Amor honest:passiu,angelica i per mitjà de l'anima. amor deshonest: boig i bestial,s'aconsegueix pel cos. Un ve donat er la voluntat, perqe volen, laltre no, ja qe es un impuls carnal, et fa pecar. Parla dun 3 amor, lamor conjugal: imposible i destijable, l'única unió.
Ramon llull: libre de contemplacio: obra mistica molt extensa de caracte simbolic. es una llonça a deu formada per 5 llibres qe representen les 5 nafres de jesucrist crucificat.-libre de l'ordre de cavalleria:obra didactica qe explica com ha de ser un bon cavaller cristià:costums,maneres...va influenciar l'obra tirant loblanc. -Libre d'amic e amat: obra mistica amb molta de poesia en qe l'amic es lhome i lamat es deu. es una serie de versicles.l'amor es personificat.-libre d'evast, e aloma e da blanquerna,nonfill: obra amb forma de novella sense una situacio concreta en que blanquerna no es casa per tal de dedicar-se a la vida contemplativa. es dun caire utopic i autobiografic.:monjo,abat,bisbe sense seva voluntat, papa personatje ramon lo foll, deixa el papat i dedica ermità muntanya..- Libre de les meravella. obra amb forma de novella per mitjà de la pelegrinatge. es didacitu i moral:-deu, angels i cel; els elements; plantes,metalls i bèsties; ésser humà; paradís,infern.- Libre de les bèsties: pretèn mostrar com es la societat per tal de canviar-la i millorar la conducta humana.mostra els ideals cristians, les atrocitats qe es poden fer per obtenir el govern.-El gentil i els tres savis. novella didactica, es lobra qe mes la difós la imatge de llull com a dialogant entre religions i tolerant. es una trobada entre jueus,àrabs i cristians.no s'exposa clarament però queda mostrada la supremàcia del cristianisme

Entradas relacionadas: