Razó trobadoresca

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,5 KB

 
La canço:Genere per excel.Lència de la poesia trobadoresca,veichle més important de la poesia amorosa.Sirventes:era el de l'atac,la ira,lapolèmica literaria o política i discurs moralitzador.El plany:Esmenta la mort d'un personate important,generalment el seu senyor.L'alba:Poema Amorós que expressava l'enuig que havien de separarse després de passar la nit junts.La pastorel.La:trobada en ple camp entre una pastora i un cavaller que intentava seduir-la.Tenço o joc partit i el tornejament:generes que expressaven debats entre trobadors.////Amor cortès:la dama es el senyor,el trobador era el vassall i l'ampr es convertia en servei.Etapes: tipid,suplicant,amor tolerat i amant.Forma de la líric trobadoresca(Versificació i estrofes):Rigidesa formal,normes estrictes.El comput de sil.Labes es sempre exacte i la rima rigorosamnet consonant.Trobar lleu:senzillesa i sense recursos estilístics,facil comprensió.trobar clus:es carecteritza per la complicació,la singularitat i dificultat de comprensió.Ausiàs March:Gandia(1397) la seva obra es peculiar i molt personalCaracterístiques:1.Us del llenguatge en català com a llengua catalana.2.Fidelitat a l'estructura de la canço trobadoresca.3.Construcció carecteristic de les comparacions apartit d'imatges de procedencia diversa.4.Us de versos estramps(decasíl.Labs) lliures o blancs.5.Utilització de senyals.6.Plantejamnet de la dicotomia amor sensual/amor espiritual o intel.Lectual.Influencies:Dant i Petrarca,Sant Tomàs i Aristòtil.L'escola Valenciana:Segona meitat del S.X.V València va agafar el relleu a Barcelona com a ciutat de cultura.La producció literaria s'estegnues en dos ambits(burges i aristocratic.burges:literatura per divertir i alhora per retratar la societat,llenguatge popular.Aristocratic:Recreació dels classics,literatura elevada de caire humanista.

Entradas relacionadas: