Reacció classicitzant

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,13 KB

 

Noucentrisme es una reacció classicitzant al Modernisme. Els noucentistes van defensar un art i una literatura sotmesos als cànons del classicisme, retorn a les normes del Renaixement i de la ilustracio. Es va promoure molt una cultura catalana amb linstitut destudis de la llengua catalana i la reforma ortogràfica de pompeu Fabra. Es van posar escoles, biblioteques i museus. Les avanguardes eren un enfrontament amb al tradició occidental i tenia la burgesia en contra, pretenien començar de nou , com si abans no hi hagués hagut res, només la minoria entenia aquest art. Cubisme: Picassó. Cal·ligrama d’apollinaire, poemes a partir de converses del carrer. Futurisme: marinetti. Elogiava les maquines i el moviment de la vida moderna. Introducció de mides de lletres diferents. Dadaisme: tzara. Es el mes radical i no es tan un estil, es mes una actitud, defensava la destrucció de l’art i la cultura. Surrealisme: alliberament del subconsient o explorcio del mon dels somnis. Miro, Dalí, Bretón. Expressionisme: reflectia lengoixa de moments amb molt exageració.

dècades del 1920-1930: van acabar les avanguardes que van ser efímeres. Després va ser escassa la novel·la  en la literatura dels anys 20 i 30. Va ser aixi a tota Europa. No hi havia novela pke la que feien sidentificava amb moviments passats com Realisme, Naturalisme i Modernisme. A la literatura catalana aixo hi va influir ja que alguns autors van fer articles i conferencies daixo. La por de la novela(josep María de sagarra) una generació sense novela (carles riba). Al 1930 la novela es va recuperar amb obres com: Judita ( francesc trabal) laura a la ciutat dels sants (miquel llor) mort de dama(villalonga) vida privada(sagarra). La novel·la del Segle XX esta marcada per: a la recerca del temps de Proust i ulisses de Joyce. Monoleg interior: intentava expressar el pensament dun personate sense lligams logics. Novela psicologica: exploració del mon interior del protagonista. No es generalitzava en la societat (com en el Realisme) ni reflectia un enfrontament entre l'individu i la societat (Modernisme).Eugeni dors Bcn. Doctorat en dret. Periodista. Va començar a escriure un diari l'any 1906: la veu de Catalunya sota lepigraf de GLOSSARI, signat amb el pseudonim xenius. Aquí comentava lactualitat política i social. Va crear el terme noucentista i ell decidia qui entrava i qui no. Tenia uns pensaments del noucentista: exaltació del present: sentirse del 1900; revisió del passat: rebuig al romanticisme i a ledat mitjana; imperialisme:nacionalista;arbitrarisme:ésser huma domina sobre la naturalesa i la reivindicació de la ciutat;classicisme:reivindicació de la cultura classica; obra ben feta:perfecció.OBRES: glossa, genere en que lautor opina sobre temes polítics i culturals del moment. La ben plantada, ideal de cataluunya noucentista en personatge femení. gualba la de mil veus. Josep carner: Príncep dels poetes.Petit burges.Estudis:dret i filosofia. Va viure a Mèxic i a Bèlgica. Va ser: poeta traductor i prosista. Va tenir 3 etapes: la modernista: fruits sabrosos. La simbolista:cor quiet. L'última etapa: nabí. En quant a la prosa: la creació deva i altres contes. Teatre: giravolt de maig. Foix: va ser: avantguardista, noucentista, postsimbolista. Va néixer a bcn i va colaborar en revistes com la revista de Catalunya o quaderns de poesia. OBRA: poemes en prosa: Gertrudis. KRTU; poesia: sol, i de dol; les irreals omegues, on he deixat les claus. Prosa: catalans de 1918. Va escriure en una llengua arcaica: punt de trobada  amb la literatura medieval i laltre amb les avanguardes. Papasseit: el seu pare va morir quan tenia 6 anys en un vaixell i ell va anar a viure en un. Va estar vinculat a la bohemia negra i va entrar en joventuts socialistes. Va estar dins del mon futurista. Va tenir tuberculosi per tant: autodidactisme; influencia d'avantguardes; passa del socialisme a l'anarquisme; tenia tuberculosi i això feia que tingués una consciencia de mort. Intens vitalisme ( sensació de vida, carpe diem, tempus fugit. ) OBRES: Poemes en ondes heritzianes; irradiador del port i de les gavines| la gesta dels estels| poema de la rosa als llavis. Destaca per : to directe, sinceritat, vitalisme.

Entradas relacionadas: