Realisme literatura catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,21 KB

 

ROMANTICISME, Realisme, Naturalisme
Romanticisme:
Orígens: finals del XVII Alemanya
Concepte oposició al neoclassicisme
Lhome ROMàntic: insatisfacció davant de la realitat mes propera, recerca duna via devasió temp-espai, tristor. Molt ROMàntic acaben amb el suïcidi
Originalitat i imaginació de lacte creatiu, concepte dartista = geni
Atracció per a la foscor el misteri, el caos, tot allò oposat a la raó
Costumisme: un pas entre els ROMàntics als realistes, actua de pon de pas. Apareix durant el romanticisme

Realisme
Orígens: Europa a mitjan del XIX
Contraposició al romanticisme
Nou concepte de creació literària: representació objectiva de la realitat
Importància de la contextualització: revolució industrial mon obrer
Característiques: observació metòdica de la realitat, descripció precisa, detallada, no intervenció del sentiments o emocions, la novel·la es presenta en un sentit globalitza-ho i crític
Naturalisme: es una evolució del Realisme
Característiques el saber sa de basa en dades i fets, observació de la realitat i classificació dels fenòmens, lleis determinatives. El comportament humà subjecte a tes bases: la raça i herència, el medi ambient, el moment històric.
El novel·lista ha de deixar de ser observador per ser un experimentador. La novel·la es un mètode per estudiar el comportament humà
LA BOGERIA:Narcís oller 1846-1930 La seva formació be del seu tiet que te un biblioteca. La figura del seu cosí Josep yxart es un crític literari. Narcís Oller es reflecteix mol amb el seu oncle amb les novel·les i la política. La revolució de 1868 vondiciona al autor(igual que serrallonga). El Realisme de Oller: com a metode daprocimacio critica, 1r etapa la papallona, 2n etapa la bogeria, febre dor. La bogeriaa suposa un canvi es radacta en un temps curt. La trama es deuna sitiacio real. El tma per motivar la novela naturalesa, la Raó. El proces es una experiencia personal.La tematica de la bogeria es qüestionar la societat reaccionar devant lindividu.


NEOCLASSISME:
Importa equilibri, harmonia i lausteritat (contrari al Barroc) simplicitat de la bellesa. Des del punt de vista de la literatura puc dir que es clàssica quan sutilitza generes com el teatre o les faules:
-El teatre: copien histories que ja existeixen i les reescriuen donen un altre sentit
-Les faules: es tracta duna literatura ÚTIL. La literatura durant dil·lustració i neoclassicisme busca la utilitat
Una frase: res mes útil per aconseguir la felicitat que la llum de intel·lecte

Generes: faules en vers, teatre(amb missatge), Llibre de viatges, el dietari(recull de fets duna persona del dia a dia) un exemple seria el Calaix de sastre de Rafael Amat i Portada( Baró de Malda) es considera la prosa que fa funció de crònica periodística

LA RENAIXENÇA
Es un moviment de la presa de consciencia nacionalista que sorgeix i es gets a aparti de lesperit il·lustrat i esta potenciat per la burgesia catalana amb la finalitat de recuperar el prestigi de la llengua i la literatura catalana.
Data de inici en lany 1833 es quan es publica oda a la pàtria de bon aventura Carles Aribau, recull de la bandera de la renaixença i es produeix identificació llengua(materna) = a Pàtria
Es un poema de circumstancies creat en un context biogràfic producte duna necessitat personal. Bonaventura com a català treballava a Madrid a la banca i allà hi havia mes de un català i el seu patró era català i el sant de lamo ell li va voler escriure aquest poema per que es un poema denyor de la seva llengua i la seva terra.
1859 any en que es restauren els jocs florals. Sinicien a Barcelona a lajuntament en un acte amb un glamur shan fet cada any fins ara, els anys de Franco no es van fer però a lestranyer si a França, Itàlia...
1877 lany en que Verdanyer guanya un premi extraordinari amb Latlàntida fet amb un català molt culte desprès de 300 anys de decadència
Representar-te al jocs florals: flor natural(amor), englantina(pàtria), viola (fe) es el lema de la renaixença.
La data final de la renaixença es al 1892 on comença a despuntar el Modernisme.
Dintre de la renaixença com a períòdes hi ha:
Romanticisme(verdanyer i guimerà), Realisme, Naturalisme(narcís oller)

Entradas relacionadas: