Realisme literatura catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,65 KB

 
Romanticisme: Dona importancia als sentiments i busca la llibertat autèntica, reacció del nacionalisme de la il·lustració (Jacint Verdaguer i Angel Guimerà (Cants a la pàtria)) Naturalisme: Moviment dels finals del sXIX en la literatura es manifesta sobre el teatre i la novela. Creador Emile Zola. Pretén copsar la realitat d manera objectiva. Realisme: Corrent artístic que pretén plasmar la realitat de la forma més exacta a les obres d'art. Al Segle XIX, tant escultura, pintura com literatura. Narcís Oller: (1846/1930) Primers assatjos en Castellà. 1876-'El pintor Rubió', novela ROMàntica apartir dls jocs florals s'inicia a escriure en català. Sainet a València : Eduard Escalante, Josep Bernat, Francisco Palanca. Modernisme: Afany de modernitat fara que s'introduisquen corrents estètiques -S'interesen per tradicions del poble -Fou una mena de neoromanticisme -L'art pasa a ser una mena de religió -Preocupa normalització de la llengua. Dues tendencies Modernistes: Regeneracionistes: Autors prefins als republicans.Es preocupen de la normlitzacio de la llengua, tenen una actitut ideologica europeista. Els esteticistes: Entenen el dualisme personal. Es impossible transformar el món, reconeixen la mort i el mal com a autèntiques realitats indefugibles i es marginen de la societat. 

Entradas relacionadas: