Realisme i Naturalisme a Catalunya

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,41 KB

 
 NOVEL·LA CATALANA CONTEMPORÀNIA (3 segles i mig sense novel·la) gracies a un proces d'alfabetització de capes socials existia un public lector de novel·les extens i una industria editorial. Llegien mes dones que homes. El genere narratiu que predominava a Europa era la novel·la històrica. En el 1830 escriptors catalans començan a escriure novel·les pero en castella.Son novel·les historiques que tracten de tees de la historia en general espanyola (models com Walter Scott i Víctor Hugó). Apareix la novel·la de fulletó que es publicaba per capítols. La llengua catalaana en novel·la apareix en 1862 (antoní de Bofarull - L'orfeneta de Menàrquens o Catalunya agonitzant) EL COSTUMISME Realitat immediata com a matèria litereraria. Valors com l'observació, la descripció i l'humor. Els escriptor costumistes vivien en una epoca en que les formes de vida tradicionals estaven desapareixent i ells eren conscients d'aixo i reflecteixen en les seves obres un sentiment de nostalgia. L'article o el quadre de costums descriu escenes de la vida quotidiana i personatges típics. Característiques: intent de reproduir la vivesa i la gràcia de la llengua col·loquial del poble, predomini de la descrpicio sobre la trama argumental i abundancia de diales espontanis. (Autor important: Emili Vilanova, Lo forjador) DEL Realisme AL Naturalisme El Realisme és el correnct artístic de mitjan Segle XIX (oposat al Romanticisme) que es caracteritza per voler representar la realitat immediata fent-ne una descripció objectiva, sense embellir-la ni idealitzar-la. Tingueren mola influencia la fe en el progres social i economic sorgit de la Revolució Industrial, el positivisme del Segle XIX, els descobriments de les ciencies naturals, l'invent de la fotografia i també la difusió de noves ideologies social que s'estengueren arreu d'Europa


 La novel·la realista genere narratiu predominat en les literatures europees de la segona meitat del Segle XIX, ja que es considerava com el mes apte per reproduir el mon real i exterior a l'escriptor. Reflecteix transformacions socials de l'epoca. El novel·Lista abandona els temes fantastics amb l'objectiu d'acostar-se a la realitat immediata i mostra gran interes per tots els aspectes de la societat. La trama argumental intenta reproduir tant els ambients familiar i social en que es mouen el personatges com els seus conflictes anímics. Descripció objectiva i detallada.Els narrador es omniscient i manté un to neutre i objectiu. Durant l'ultim terç del Segle XIX, alguns escriptors realistes evolucionen cap a actituds mes radicals. Intenten demostrar que estan sotmesos al determinisme universal: el seu carácter i la seva conducta estan subjectes a unes lleis semblants a les que regeixen els fenomens físics o naturals. Aquest moviment rep el nom de Naturalisme (Émile Zola, Narcís Oller novel·la catalana). NARCÍS OLLER (Valls, 1846 - Barcelona 1930) Estudia dret a Barcelona compagina la seva professió (procurador de tribunals) amb la seva vocació literaria al llarg de la seva vida. Era catalanista de caire consercador, que representava la burgesia. Trajectoria: va iniciar-se en la literatura escrivint narracions de carácter Romàntic i costumista en castella, diversos factors el van fer canviar de llengua(relacions que va mantenir amb escriptors de la revista La Renaixença com Àngel Guimerà i Emili Vilanova, i la vivíssima impressió que li causaren els Jocs Florals de 1877; a mes de les raons sentimentals o polítiques també i algunes de literaries, ja que es va influir molt per la lectura d'autors francesos coetanis i no va veure altra manera de reflectir fielment la realitat que usar la llengua propia del mon que descrivia. No va poder viure de la literatura i es va dedicar a ser advocat. Va escriure només 6 novel·les, molts contes i unes Memòries literàries. Etapes: Etapa de transició: entre el Romanticisme i el Realisme (La papallona); Etapa de consolidació: entre el Realisme i el Naturalisme ( L'escanyapobres; la febre d'or; la bogeria); Etapa d recerca de noves formules narratives (Pilar Prim)

Entradas relacionadas: