Realisme, naturalisme, romantisisme/renaixença

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,27 KB

 
REALISME:És el moviment literari oposat al subjectivisme romàntic. Es manifesta arreu d'Europa i dominarà la creació literari entre 1840 i 1880. el realisme es proposa reproduir la realitat social contemporània i el gènere més apte per assolir aquest objectiu és la novel·la. El trets principals que la defineixen són: (-)la observació imparcial de la realitat, ja que escriu una novel·la documentada.(-)versemblança, és a dir q s'assembla a la realitat o sembla creïble. (-)Psicologia complexa, ja que els personatges evolucionen, (-) valor documental, els autors volen deixar un document que reflectesqui com era la realitat, (-) novel·la burlesca. Les tècniques utilitzades són les seguents. 1) objectivisme narratiu: l'autor no pot interferir en el relat amb les seves pròpies opinions. 2) descripcions minucioses: aquestes descripcions contribueixen a construir la imatge de la realitat dins la ficció de la novel·la. 3) els diàlegs: donen realisme a la història.NATURALISME: el naturalisme s'inspira en el positivisme filosòfic i científic. Es basava en el mètode d'experimentació directa de la realitat i observació, recollida de dades, hiòtesi i comprovació mitjançant l'observació. El naturalisme culmina el cimí realista traçat per Balzac, Flaubert i Stendhal. El màxim representat del naturalisme és émili zola que va publicar la primera novel·la científica. A més es va establir la teoria del determinisme; vol dir que el comportament de l'home està determinat per la raça, em medi i el moment històric, no és lliure. La intenció era millorar les condicions socials i el comportament humà mitjançant un estudi de les lleis internes de l'home que regulaven les manifestacions externes.


ROMANTISISME I RENAIXENÇA: semblances: 1)interès pel passat i pels orígens les manifestacions tradicionals i folklòriques i la llengua nacional. 2) atracció pels països llunyans i pel passat remot de l'edat mitjana. 3) el paper de l'artista com un ésser superior. 4)visió dinàmica de la natura, que representa l'estat d'ànim, ús del símbol i la ironia. 5) el caos i en general tot allò oposat a la raó.6) la melangia vital i la mort, considerada com la via d'evasió per excel·lència. Diferencies: 1)d'abast temporal: la renaixença ja era latent en els il·lustrats, per tant seria anterior al romanticisme i triomfar quan el romantsisme ja decau. A més la renaixença és un període marcat per l'estètica del romanticisme, primer, i el realisme i el naturalisme després. 2) d'abast geogràfic: el romanticisme s'estén per tota europa en canvi la renaixença es exclusiu de la literatura catalana. 3) D'abast cultural: el romanticisme se centra en el camp de la literatura, en canvi la renaixença té un major abast cultural i fins i tot, polític.
   

Entradas relacionadas: