A la recerca dún model de llengua

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,25 KB

 

LA D'estàndardització

Segle XV  aconseguí crear un model de prosa escrita que evita  les diferències dialectals. Durant el segle xv1,xv2,xv3 el catala queda relegat  als usos familiar  i a les festes  i tradicions  de caràcter popular.

Varen dornar 2 criteris de escriptura:

1º els partidaris d'una llengua acadèmica ,allunyada de la llengua popular i basada en la llengua dels clàssics del seglexv.

2º Els defensor  d'una llengua  popular ,plena de barbarismes ,vulgarismes...

Pmpeu Fabra va aconseguir un model culte i popular , una llengua bada en la parlada.

L'estandar es necessari  ja que es tracta d'una varietat que cohesiona ,unifica i identifica  una llengua.

Entradas relacionadas: