Recompte silabic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,03 KB

 
Joan SALVAT-PAPASSEIT:TOT L'ENYOR DE DEMA: va ser un escriptor barceloní d'extracció humil, esperit rebel i altament autodidacta. Conegut com a poeta d'Avantguarda, va tenir també una prolífica activitat com a redactor d'articles de crítica social en castellà i català simpatitzant amb els corrents anarquistes i socialistes de l'època.Va morir de tuberculosi als trenta anys, deixant una obra que durant dècades va ser poc coneguda.
/El poema té un Realisme i un intimisme que no te a veure amb l'avanguardisme.Parla de la quotidianitat del poeta, en relació am la malaltia al prinicipi i am el presentimen de la mort al final. Esta escrit en primera persona, es el "jo poetic" (ara que estic al llit malalt), pero hi an part que estan en tercera (I el carter..). LA majoria del poema es basa en una descripció molt viva de la Barcelona menestral d elepoca. En la part final del poema deixa de centrarse en un mon exterior i retorna ala intimitat de lautor, en primera persona. LEs dues ultimes estrofes que van precidides del (si) condicional, suposen un augment dintensitat emotiva., el sdos versos finals inetrpreta (la vida i la mort) de la manera mes suau possible. I finalment hi apareix una anafora, a l'inici de molts dels versos am la conjunció (i). / El recompte silabic es de versos hexasilabs i octosilabs. En conclusió, el poema sembla avantguardista pero no u es, aquest es un cas que sembla avantguardista en alguns aspectes sense ser-ho.

Entradas relacionadas: