Recuperació Català

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,95 KB

 
SV:conjunt d paraules q sagrupen al voltat 1n v q fa d nucli. SV=V+CV
Tipus d verbs: Segons el subjecte: personals (subj concorda amb G i N) impersonals (no subjecte, sempre en 3ª p.s.). Segons funció sintàctica: copulatius (ser, estar, semblar), predicatius (intransitius: trucar, telefonar i àpats / transitius que necessiten CD), de Règim prep (necessiten un CRV pq Sv tingui sentit complet, sasocien sempre a 1na prep.), pronominals (es conjuguen am el pron feble q no te funció sintàctica).
SEGLE XX --> El modernisme:Causes: Catalunya necessita independitzar-se, atraçament a Catalunya. Autors: poetes (Joan Maragall), novelistes (Víctor Català, Raimón Caselles, Prudènci Bertrana, Josep Pous i Pagès), teatre (Santiago Rusinyol, Ignasi Iglesias, Joan Puig i Ferreres).
La poesia: Característiques: simbolitzen estats d'ànim, exalta el paper central de la vida moderna, es preocupa pels fets socials, pretenia integrar i normalitzar l'home a la natura, pretenia recuperar el gust per la forma u crear un llenguatge poètic elaborat. Autors: Joan Maragall, L'escola Mallorquina (grup de poetes qye cinoartien la visió del paissatge, expressió dels sentiments i influència dels clàssics.
La narrativa: Aspectes: renovació de la novela i el conte, creació de nous tipus de textos en prosa literària. autor inicial: Raimón Caselles. Característiques: protagonista rebel, dominant del seu propi destí,importància del protagonista, espai adquireix un valor simbòlic, descripcions detallistes, determinisme, sensualisme, serveixen per crear un cercle. Autors: Caterina Albert(Víctor Català): "solitut", "drames rurals"/ Prudenci Bertrana: "Jo se fet", Josep Pous i Pagès: "La mort de Jordi Fragiras".
Teatre: Dos tipus: teatre d'idees i teatre de simbolisme. Autors: Joan Salvat-Papasseit, J.V. Foix.

CV: C. prep: (completa el significat 1n v de règim preposicional, q demana una prep, els + usats sn: a, de, amb, en, per), CC: (Afegeix informació adicional, complementa qualsevol tipus d v), Substitució pronominal (el C.prep. i el CC venen introduits x la prep "de", es substitueixen x el pronom feble "en". Tots els C.prep i CC es substitueixen x pronom feble "hi".
L'homonimia: 2 paraules homònimes sn aqeuelles q sescriuen i s pronuncien igual, tenen orígens i significats diferents. Homòfons: igual so. Homògrafs: igual grafia.
Segle XX--> Poesia de posguerra:
Poesia: Carles Riva (poeta, traductor i crític literari. Poesia difícil dentendre. Va estar a l'exili). Clementina Arderiu (poesia íntima, parla d dolor, amor, por, tristesa, condició femenina. Va estar a l'exili. "La alta llibertat", i "Sempre i ara"). Salvador Espriu (novelista, poeta i dramaturg. Temes: relacions entre Espanya i Catalunya i d defensar la pàtria. "Pell de brau" i "Cementiri de sinera".
C. Atribut: està en oracions amb verbs copulatius, concorda en nombre subjecte i gènere. Quan és determinat es substitueix per "el, la, els, les". En els altres es substitueix per "ho".
C.Predicatiu: En oracions amb verbs predicatius concorda amb el verb, CD o subjecte amb els quals concorda amb G i N. Es substitueix per "hi" excepte en els verbs fer-se i dir-se, que es substitueix per "en".
Complement directe: v transituis exigeixen CD.CD es objecte d l'acio verbal. no porta prep,exept: davan pronom personal tonic(tu,ell)/ davan pronom: tots, totom,ningu(es opcional)/en oracions ambigues.
Estruc: pot fer de CD un SN o una oracio.
pronomilitzacio:El,la,els,les subtitueixen CD determinats, introduits per un article: posesiu o demostratiu.
EN substutex CD indeterminats, q no porten det o poden porta un det numeral, indefinit o cuntitatiu.
HO subtieix 1 pron demostratiu(aixo o allo) o tota una oracio.

Entradas relacionadas: