Recuperació de la poesia durant la renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,9 KB

 
durantl príod d rcpció dl romanticism europu a catalunya, poets com manuel d cabanys, pau pifrrr i manuel milà i fontanals scrivien encara en castyà. l'any 1833 prò, amb la publicació d l'oda lo pàtria en la rvista romàntica ei vax, s va iniciar la rnaixença. bonavntura carls aribau (1798-1862) era 1 scriptor, economista i polític k va viur força anys a madrid, on va ocupar càrrcs d rsponsabilitat. ayunyat dl su país, en akst poema va trobar 1a manra d transxtar- il su sprit:l conru d la litratura en yengua catalana.
vuit anys més tard, joakim rubió i ors (1818-1899) va publicar ls svs posis sotal psudònim d lo gaitr dl yobrgat. enl pròlg d l'obra propugnava la rstauració dls jocs florals enl marc dl procés d rcupració d'una litratura culta en català indpndnt d la castyana, k durantls sgls antriors l' avia condicionat d manra dtrminant.akst crtamn poètic anual s va rstaurarl 1859 a barclona. tél su orign en l'època mdieval, ja kls primrs jocs avien stat instituïts pr joan i i'any 1393 a imitació dls jocs d tolsa d yenguadoc. s' i concdien 3 prmis en funció dl tma d la composició: l'englantina pr al tma patriòtic, la viola pr al rligiós i la flor natural pr a l'amorós. quan 1 poeta obtnia 3 vgads 1 prmi, era proclamat mstr en gai sabr.
en ls succssivs edicions i van prndr partls principals poets d tot l’àmbit linwístic, k i trobavn 1a plataforma d rconixemnt públic d ls srvs cracions:ls poets d'orign mayorquí josp yuís pons i gayarza (1823-1894) i marià aguiló (1825-1897),el valncià todor yornt (1836-1911), ils catalans víctor balaguer (1824-1901) i jacint vrdaguer (1845-1902). d ft,ls jocs florals, tot i la intrrupció dls anys d la guerra civil (1936-1939), an prviscut fins avui, si bé durantl frankism s van clbrar privadamnt i a l'exili. ds d l'any 1978 tornn a sr organitzats pr l’ajuntamnt d barclona.

Entradas relacionadas: