Recursos expressius de la llengua oral

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,18 KB

 

El signe llinguistic es lassociació duna grafia i una imatge acústica

(significant) amb un concepte o imatge mental (significant) amb un concepte o imatge mental(significat) per a designar un element de la realitat(referent)
Significant a-r-b-r-e
Significat definisció Referent image

Els codis no verbals: Intercavi comunicatiu cara a cara el interlocutros se comuniquen sense paraules:
Paralinguistica: ocupa els elements que acompayen les emision llinguistiques en lambit oral ique afigen informació
 • Volum de la veu
 • velocitat
 • El to
 • Variants dentonació
 • pauses i silencis
 • El riure el plorar atc
La cinèsica: estudia la comunicació no verbal trasmesa mitjançant gestos i moviments amb el cos.

La proxèmica: estudia el comportament i la interacció física en els actes comunicatius especialment lus de lespai

Nivells de la llengua:
 • Fónic: Els fonemes son les unitats mínimes de so que te una llengua pero si es conmuten fan que camvie el significat
 • Morfologic: inclouen monemes les unitat mínimes que se subdivideixen en lexemes i en morfemes
 • Lexicosemantic: Hi participen el semes i lexemes i és nivell del significant de les paraules
 • Sintagmátic: Els elements que constitueixen el sintagmes
 • Oracional: Loració com a espai de relació 
 • Textual El text constitueix la unitat llinguistica superior.

Entradas relacionadas: