Recursos Humanos con procesos de selección

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,08 KB

 

SELECCIO DE PERSONAL: Per tant, contractar el personal més adequat,és la tasca més important del departament de R.R.H.H. S’ha de trobar al candidat més idòni per desenvolupar el lloc de treball i considerar que els valors de la persona seleccionada i de l’empresa han de coincidir.SELECCIO DE PERSONAL AMB EL TEMPS:Fa uns anys , a la majoria de les empreses no existia una preocupació per realitzar una tasca tècnica a l’hora de contractar personal.Avui en dia, amb els problemes de la situació econòmica mundial, les exigències i peticions salarials han servit perquè es consideri aquesta

activitat amb una visió més realista i pràctica i donant-li un gran valor.MODEL DE PROCES DE SELECCIO: (1)AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS: aquest pas es fara mitjançant el mètodes quantitatius(nombre d'individus necessaris) i mètodes qualitatius(caracteristiques dels llocs de treball i de les persones que l'han d'ocupar) i es tracten de tecniques de projeccio necessaria i instruments com inventaris,que ajudaran a decidir tant als candidats interns com els externs.(2)CAPTACIO: les fonts del candidat es poden classificar en fonts pròpies de l'empresa,pràctiques estudiants,oficines de treball....Hi ha fonts internes amb avantatges com la poderosa font de motivacio, si respon a un sistema de carreres professionals.Elevament del sostre professional;l'empressa coneix be als seus empleats; es mes rapida i economica;permet aprofitar les inversions en formacions;es redueix la fase d'adaptacio....Tambe hi ha fonts externes amb uns avantatges com: s'injecten noves idees,millor tècniques de treball o més formació; es rejoveneix les plantilles.(3)PRESELECCIO:es tracta d'un procès de selecció que disposa d'una pluralitat de candidats.Tambè s'ha de determinar quins son els candidats que compleixen els requisits i que continuen el procès de seleccio i els que no els compleixen són rebutjats.La preseleccio es determina pels curriculums rebuts.Duran la preseleccio es faran tres tipus de provas qu esonles seguents:(1)proves professionals:aquelles que evaluen coneixements propis d'una professio com les proves o examens professionals.Tenim co mexemple el test d'inteligencia que tracta de mesurar les facultats o capacitats mentals que te una persona (2)Proves psicotècniques: serveixen per evaluar el potencial del candidat.Un clar exemple seria el test pricotècnic el qual consiteix per a mesurar trets psicologics de forma objectiva. (3)Proves de dinàmica de grup:evaluan el comportamnet del candidat dins del grup com simulacions reals.En aquest cas tenim el test de personalitat, el qual consisteix en interrogar a l'individu sobre opinions prefrencies, comprtament etc...(4)ENTREVISTES: la tipica entrevista vindria sser una entrevista personal, la  qual sol ser la prova per determinar en el procès de seleccio.Normament est asituada al final del mateix i s'utilitza per contrasta la informacio obtinguda sobre la persona al llarg de les fases anterios.Els aspectes claus que cal tenir, son els seguents:primera impressiò,analitzar com va vestit,puntualitat,comunicacio no verbal,actitud,respostes a les questions plantejades i sintonia amb els valors de l'empressa.A banda de l'entrevista personal, tambe hi ha altres tipus 'entrevistes que son: entrevista planificada, entrevista lliure comla explicacio del CV,entrevista en tensio, com preguntes indiscretes on es valorara la forma d'actuar i l'habilitat de sortir de situacions compromesses;entrevista multiple on l'aspirant es entrevistat simultaneament per diversos entrevistadors;entrevista elevator pitch i entrevista de metode d'avaluacio situacional.(5)PROVES: es tracten de proves de coneixements Aquestes proves consisteixen a avaluar els coneixements professionals requerits per dur a terme la tasca. (7)PETICIO DE REFERENCIES(8)EXAMEN METGE(9)OFERIMENT LLOC DE TREBALL(10) CONTRACTE I ACOLLIDA A L'EMPRESSA: quan el candidat es presenta al lloc de treball el primer dia,s'hauria de presentar al candidat a la seva unitat i informar de les normes del regim interior de l'empressa.MORFOPSICOLOGIAque estudia las supuestas correlaciones entre las características morfológicas de la cara de una persona y su perfil psicológico, es decir que son les caracteristiques  que permeten fer la lectura del rostre. Primer el rostre es divideix  horitzontalment  en les tres zones correspondents. Despres les caracteristiques que permeteixen  la lectura del rostre  son e nprimer lloc el grau de dilatacio o retraiment del rostre. En segon lloc es la forma  es a dir lo que es diu el moldejat, que indica el grau de sociabilitzacio  i com son els contactes; i en tercer lloc  seria el to; en cuart lloc el marc i els receptors (ulls, nas i boca)

Entradas relacionadas: