Los recursos literarios

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,93 KB

 
La primera forma polifonica apaeix al segle XIII. En aquest periode de la historia de la musica, el centre musical mes important es l'escola de Notre-Dame de Patis, i els seus principals compositors son Leonin i Perotin. Cant Gregoria: text religios, en llatн i cant a capella. Canзo profana: text amatori, llengua vulgar, ritme marcat i elements musicals repetitius. Primera forma polifonica:organum.
El renaixement artistic, que va des de mitans del segle XV fins XVI coincideix amb el sorgiment d'un corrent de pensament, l'humanisme inspirat en la antiguitat classica. En aquesta epoca es desenvolupen les ciencies i un ivent de 1445, la impremta, contribueix a la difusio de textos escrits, obres i tractats musicals. Els artistes s'emancipen gracies a l'aportacio economica dels mesenes.
El Barroc es un periode artistic que en musica compren els segles XVII-XVIII, Les principals formes de la musica vocal religiosa son l'oratori, la passio i la majoria de cantates. L'opera te un auge enorme dintre de la musica vocal profana. Al segle XVIII, J.S.Bach va compondre obres contrapuntistiques anomenades fugues i, al segle XX Astor Piazzolla va compondre una obra contrapuntistica anomenada "La muerte del angel". El concerto grosso l'interpreten dos petits grups orquestrals, que s'anomenen concertino i tutti. Es una forma instrumental que consta de diversos moviments que contrasten pel caracter i per la velocitat.

Entradas relacionadas: