Redacció dels continguts mitjançant un substantiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3 KB

 

Des de Fa ja diversos anys, el sistema educatiu está intentant ampliar la Presència de llengües estrangeres, ja que per a trobar un treball avui dia és Necessari saber més d'un idioma . Per aquesta programació hem de tenir en Compte una sèrie de principies:

El procés d’aprenentatge és similar en totes Les llengües a l'igual que de continguts

L’ensenyament En totes persegueix un objectiu comú: aconseguir usuaris competents.

Es Tracta de treballar en projectes amb una metodologia concreta: l’enfocament Comunicatiu que es basa en el saber fer integrant sabers, procediments i Actituds.

Una de les coses més importants que veig en L'educació és donar-li bastant importància al tractament inclusiu. Tots els Alumnes deuen sentir-se respectats tal com són i saber respectar als altres, Deuen saber interactuar entre ells sense diferenciacions.

Per a Poder ensenyar-los als alumnes la importància que tenen tots aquests aspectes, Podríem portar-ho acabe a través de projectes amb aquest és propícia un ambient D’ensenyament- aprenentatge en el qual tots els alumnes aprendrien uns d'uns Altres, ja que cadascun té unes capacitats diferents.

També Hem de destacar la importància de tractar els criteris bàsics i els opcionals, ja Que els bàsics són els mateixos per a tots els centres en canvi els opcionals Varien segons els professors i alumnes de cada centre, ja que els professors Els adapten als seus alumnes.

I

gual que em sembla important destacar els Criteris bàsics i els opcionals em sembla també important destacar l'abandó Dels continguts curriculars en moltes assignatures. Cada assignatura és Diferent i per açò en cada assignatura es Déu tractar els continguts Curriculars d'aqueixa assignatura. Molts mestres donen per sabut en una llengua Els coneixements que s’han donat en altra per exemple en el cas del castellà i El valencià els continguts varien, per exemple al valencià tenim la doble Accentuació aquest és un aspecte que al castellà no existís.Per a Finalitzar, m'agradaria recalcara la importància que té formar bé als mestres Perquè aquests siguen capaços de formar i educar de la millor manera possible Als alumnes.

Entradas relacionadas: