Regeneracionisme Modernisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,56 KB

 
Modernisme: Moviment ideologic que engloba intelectuals i artistes que pretenien fer de la cultura catalana una cultura nacional i moderna, oberta estèticament i al corrents de pensament que aleshores circulaven per Europa. Tendencies: 1) regeneracionisme: Amb una actitud que parteix de la idea que cal incidir en la societat per transformar-la. 2) Esteticisme: Concep l'art com a refugi de la vida quotidiana. Etapes: 1) Combativa (1892-1900): Aparició dels manifestos teòrics i dels textos programàtics en que es fomentarien les dues tendències al·ludides. 2)Establerta: (1900-11) etapa d'expansió del moviment en que aquell redicalisme inicial es mitiga i es produeix una sòlida conjucció entre l'estetica i el pensament catalanista; moment de reacció vitalista i de síntesi entre regeneracionisme i esteticisme. Principis programatics de la narrativa: 1) principi d'integritat: Capacitat de tractament de qualsevol aspecte de la realitat. 2) principi d'idenntitat: Com no es pot abastar tota la realitat, la visió de l'artista es sintetica i els aspectes triats presenten l'afinitat necessària per tractar-los amb intensitat. No es tracta del detallisme analític dels naturalistes, ja que el mètode científic o racionalista de la novel·la experimental, no pot desvetllar del tot el misteri profund que s'amaga darrere l'aspecte de les coses; la veritat oculta soprèn darrere una intuició o una comunió emocional amb els fets. La novel·la rural: Es torna a la tematica rural pero, des d'una perspectiva diferent a la dels costumistes de la renaixença: el març ja no es el lloc ideal on conservar la puresa de costum i lingüística, sinó un espai dramatic privilegiat on emmarcar el conflicte entre la voluntat i la naturalesa.

Entradas relacionadas: