Registre literari

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,78 KB

 
vicent andrés estellés: burjassot(1924-1993 valència) va ser un reconegut poeta i periodista. comença a ser conegut realment a partir 1870 amb obres com l'hotel parís, la clau que obri tots els panys que entren dins de la seua obra més popular. aquest autor va rebre molts premis com el premi d'honor de les lletres valencianes en 1984 i es considera un autèntic renovador de la poesia en valencià gràcies a què aporta nous temes i noves perspectives de vore la realitat. introduïx temes quotidians com el sexe, la fam.. ente altres coses. poesia despres de la guerra civil: totes les noves tendencies estetiques de renovació cultural i social introduïdes en la cultura i literatura es van vore interrompudes bruscament per la guerra civil del 1936-1939 i la posterior dictadura del general franco -> qui prohibí l'us qualsevol llengua de l'estat diferent al castellà. la literatura en català es veu abocada a la clandestinitat. el gènere que predominà durant la postguerra va ser la poesia, comdemnada a temes conservadors i tradicionals quue a més a més havien de passar la censura. a partir de 1970 una generació d'escriptors que no havien viscut a la guerra civil directament va sorgir amb la força per a fer una poesia més suggeridora i rica. autors: pere gimferrer, maria mercé marçal. al costat d'aquests poetes joves, d'altres més veterans donaven a conéixer la seua producció poètica més destacada. autors: miquel martí i pol, vicent andrés estellés.

registre literari: en aquest tipus de registre, doncs trobarem textos que es caracteritzen per la subjectivitat, l'us d'un llenguatge evocador i polisémic que desperte en el lector tot tipus de sentiments, i l'abundancia de figures retoriques. dins d'aquest registre, els textos mes freqüents son els poetics, els narratius o els dramatics. registre periodistic: te una finalitat divulgativa. fa ús d'una llengua objectiva, precisa i entenedora, amb una sintaxi senzilla i oracions poc complexes. registre publicitari: te com a finalitat convèncer el receptor i a vegades utilitza una llengua mes col·loquial per a apropar-se al destinatari. el resgistre publicitari fa servir la musica i els recursos propis del registre literari, com les figures retoriques, per a complir la seua comesa. el registre publicitari te un caracter mes tendencios que el periodistic. registre col·loquial: aquest tipus de registre es present, sobretot, en textos que formen part d'ambits familiars i privats. te tendencia a ser un registre oral espontani, poc elaborat i subjectiu, la seua sintaxi no es complexa , sino mes aviat senzilla, i hi abunden les estructures mal construïdes i les oracions inacabades.el llenguatge esta farcit de diminutius i augmentatius, eufemismes, exclamacions, repeticions, dobles sentits, frases fetes, comparacions,etc..

Entradas relacionadas: