Registre de la llengua

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,71 KB

 


Els registres: són les varietats lungüístiques associades amb la situació comunicativa.
Factors q determinen els registres: Lespeciació temàtica: - Si el grau despecialització és alt, haurem dutilitzar la terminologia específica de la matèria. - Si es baix, recorrerem a les expressions més genèriques. El lloc i el canal: Fan que lús lingüístic pugui ser: - Espontani i desimbolt.- Formal i meditat. Els participants: El grau de proximitat dels participants establirà:- Un grau de formalitat alt (o formal).- Un grau de formalitat baix (o familiar). El propòsit: Determina les característiques estructurals i formals del text.


Varietats funionals bàsiques: - Els registres formals (o alts): - Registre científic i registre tècnic.- Registre literari.- Registre jurídic i administratiu.
- Registres informals (o baixos):- Registre col·loquial o familiar.- Registre vulgar.


Varietat estàndard: una supravarietat lingüistica regulada per un codi (gramàtica i diccionari) i promoguda per les intitucions.
Caracteritzada per:- La correció gramatical.- La selecció del lèxic més general i neutre.
Funcions bàsiques:- Tota comunitat lingüística laccepta com a norma general i model de referència.- Possibilita i garanteix la intercomunicació generalitzada en els àmbits dels mitjans de comunicació.- Crea la noció de llengua unitària.- Potencia la lleialtat lingüística entre els seus usuaris, assegurant la transmissió de la llengua a les noves generacions.


Entradas relacionadas: